donderdag 14 juli 2011

Keukentafel

Het zomerreces is begonnen. Dat is de jaarlijks terugkerende periode waarin de Nederlandse overheid op halve kracht lijkt te kunnen draaien. Aangezien mijn vakantie nog een paar weken op zich laat wachten probeer ik in deze periode dingen te doen waar ik normaal niet zo snel aan toe kom. Zo ga ik deze dagen bijvoorbeeld letterlijk de boer op.

De gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold maakt sinds mei jl. onderdeel uit van mijn portefeuille. Dit project heeft grote gevolgen voor de boeren in het betreffende plangebied. Sommige van hen zien kansen maar er zijn ook bedreigingen. Het standpunt van het kabinet om deze natuurontwikkeling te stoppen heeft niet de duidelijkheid gebracht waar een aantal boeren ondernemers wellicht op gehoopt hadden. Hoe je het ook wendt of keert, de beslissingen die we in dit dossier de komende tijd moeten nemen hebben veel invloed op de toekomst van een aantal bedrijven.

Voor mij was dat reden om de betrokken ondernemers een tijdje terug een brief te sturen waarin ik ze aanbood om een keer langs te komen voor een gesprek bij hen thuis aan de 'keukentafel'. Een flink aantal mensen heeft positief gereageerd en zodoende was ik vanmorgen bij de eerste familie thuis.

Het was een prettig gesprek waarin nog eens bevestigd werd hoe trots boeren kunnen zijn op hun eigen bedrijf. Ook werd me weer eens duidelijk hoe ingrijpend onzekerheid over de toekomst van het bedrijf kan zijn. Het sterkt mij in de gedachte dat wij belangrijke beslissingen in het dossier Oostvaarderswold niet voor ons uit moeten schuiven. Verder helpen de gesprekken mij om de juiste beslissingen te nemen waarbij wat mij betreft vooral de kansen van deze natuurontwikkeling voor het agrarisch bedrijf de ruimte moeten krijgen. De agrarische ondernemers in Flevoland en de nieuwe natuur kunnen niet zonder elkaar.

Mijn bezoek werd in ieder geval erg op prijs gesteld, zodat ik voorlopig doorga met de keukentafelgesprekken. Waar zo'n zomerreces al niet goed voor is.

Tot ziens.

Location:Zeewolde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten