donderdag 6 oktober 2011

Papierloze begroting


Vanmiddag was het dan eindelijk zo ver dat ik de eerste begroting van dit college mocht presenteren. Namens de Provinciale Staten was Joep Kramer aanwezig. Aan hem mocht ik in het bijzijn van de pers de begroting overhandigen. Een bijzonder moment.

Het is ons gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De tekorten die we tijdens de collegeonderhandelingen nog hadden hebben we op weten te lossen. Daarvoor moesten we wel flink bezuinigen. Het komende jaar 4,5 miljoen maar dat loopt tot 2014 zelfs op naar ruim 14 miljoen structureel. De maatregelen die we treffen om de tekorten te dekken zullen ons ook na 2012 uit de rode cijfers houden. De meerjarenraming geeft dit mooi weer.

Voor Flevoland is het heel bijzonder dat we gaan bezuinigen. Vanuit de historie kennen we hier eigenlijk alleen groei, nu is er voor de eerste keer sprake van een krimpbegroting.


Het is ook de eerste papierloze begroting. Joep Kramer ontving de begroting daarom symbolisch op een USB-stick. Wij zijn de eerste provincie die de begroting via internet toegankelijk maakt. Op de site van de provincie kunt u online door de begroting klikken, op basis van grafieken. Zo kan iedereen heel eenvoudig zien wat er allemaal in de begroting staat. Op die manier willen we voor Provinciale Staten en onze inwoners deze (doorgaans vrij technische) informatie toegankelijker presenteren. Wie bijvoorbeeld doorklikt op programma’s, komt uiteindelijk uit op het niveau waarin gedetailleerd duidelijk wordt, hoeveel wij ergens aan bijdragen en hoeveel dat opbrengt. De moeite waard om te bekijken: www.flevoland.nl/begroting.


De komende weken gaan we met Provinciale Staten praten over deze begroting. Als alles goed gaat gaan de staten hem op 16 november a.s. goedkeuren.


Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten