donderdag 13 oktober 2011

Gaaf on tour

In flevoland werken sinds een paar jaar Gemeenten, provincie, scholen, zorgaanbieders, politie en justitie samen om de kwaliteit van de jeugdzorg in onze provincie te verbeteren en te zorgen voor minder rompslomp en kortere lijnen. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam:'Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting Flevoland', kortweg GAAF. Onder deze naam organiseren we regelmatig activiteiten zoals de GAAF on tour werkbezoeken die ik afleg in de provincie. Deze bezoeken zijn voor mij een kans om een kijkje te nemen in de keuken en met eigen ogen te zien hoe de samenwerking binnen de provincie verloopt.

In dit kader nam ik vanmorgen in de 'Warmonderhof' deel aan het Bestuurlijk Overleg Jeugd in Dronten onder voorzitterschap van wethouder Erik Langeweg (foto). De afgelopen jaren is in Dronten hard gewerkt aan verbetering van de jeugdzorg. Daarbij hebben de professionals veel ruimte gekregen.

Tijdens het overleg viel mij op hoeveel lokale en regionale partijen om de tafel zitten wanneer het gaat om Jeugdzorg. Dat maakt het extra ingewikkeld om alles goed te organiseren. Aan de andere kant zag ik bij deze partijen ook de wil om er samen uit te komen. En dat zie ik overal in Flevoland. Daarom ben ik er zelf een groot voorstander van dat de Flevolandse gemeenten goed blijven samenwerken, ook als de jeugdzorg over een paar jaar naar de gemeente gaat. Flevoland heeft in een aantal opzichten een mooie omvang om deze taken optimaal uit te voeren.

Wethouder Erik Langeweg gaf aan dat ook hij voorstander is van samenwerking. De zes portefeuillehouders jeugdzorg treffen elkaar daarom regelmatig om te praten over de transities (jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar vermogen). Met aandacht voor couleur locale.

Wij hebben in onze samenwerking in de afgelopen jaren winst geboekt in de vorm van een betere Jeugdzorg. Dit zie ik elke keer weer tijdens mijn bezoeken in het kader van GAAF on tour. Dronten heeft met steun van de provincie het preventieve aanbod uitgebreid. In verband hiermee tekende vandaag een groot aantal partijen een nieuw samenwerkingsdocument met de bijzondere titel 'regievoering in casuïstiek CJG'.

Een mooi resultaat. En ik hoop op een vervolg.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten