dinsdag 3 april 2012

7,1 miljoen


Vanmorgen hebben we in het college het financieel jaarverslag over het jaar 2011 vastgesteld. Als portefeuillehouder financiën was het 'mijn' eerste jaarrekening. Het goede nieuws is dat we het jaar konden afsluiten met een positief saldo van 7,1 miljoen euro. De verklaring voor dit overschot is het feit dat een aantal bezuiningsmaatregelen voor 2012 al in 2011 effect hebben gehad en doordat we efficiënter zijn gaan werken en inkopen.

Minder positief was de vertraging in een aantal meerjarenprogramma’s waardoor er geld overbleef. In veel gevallen zullen we die vertraging in 2012 weer moeten inhalen.

Vanwege de noodzakelijke krimp van de organisatie is in 2011 zeer terughoudend omgegaan met het inhuren van tijdelijk personeel en het vervullen van vacatures. Ondanks de druk op de personele bezetting zijn onze ambtenaren erin geslaagd om de doelen die we hadden afgesproken te halen. Daarmee is naar mijn mening een prestatie van formaat geleverd. Dit geeft vertrouwen voor de komende jaren waarin we nog flinke bezuinigingen moeten realiseren.

Tenslotte kregen we van de accountant een mooi compliment met betrekking tot de manier waarop we de afgelopen periode verbeteringen in onze organisatie hebben gerealiseerd.

De komende tijd voer ik het gesprek met de politiek over de jaarrekening. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten