maandag 21 mei 2012

Bloembollen

Voor degene onder u die het nog niet weten, ik ben geboren en getogen in Hillegom, een gemeente in de Bollenstreek tussen Haarlem en Leiden. Als zoon van een bollenkweker woonde ik de eerste 20 jaar van mijn leven tussen de bollenvelden. Na mijn middelbare school ging ik in Lisse naar de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, met de hoofdvakken Bloementeelt en Bloembollenteelt. In die tijd ging ik er nog van uit dat ik mijn werkzame leven in de tuinbouwsector zou doorbrengen. Het was onder andere de ontdekking van de politiek wat mij later tot andere keuzes bracht.
Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en ben ik in Flevoland beland. Hier merkte ik dat mijn hart sneller ging kloppen toen ik me verdiepte in de bloembollenteelt in de Noordoostpolder. Ik denk dat de overeenkomsten tussen dat gebied en mijn geboortegrond maakt dat ik me in deze provincie thuis voel.

Onlangs was ik in gesprek met een aantal agrariërs uit het gebied van het Oostvaarderwold. Zij vertelden me dat er voor de pachtgronden in het betreffende gebied een verbod van toepassing is voor de teelt van bloembollen en dat dit verbod bovendien het gevolg is van provinciaal beleid. U kunt zich voorstellen dat ze daarmee onmiddellijk mijn aandacht hadden. Van mijn ambtenaren weet ik inmiddels dat dit verbod alles te maken heeft met gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt en de gevolgen voor de betreffende gronden.

Laat ik nu in de veronderstelling verkeren dat de sector de afgelopen jaren enorme inspanningen heeft verricht om de milieubelasting die een gevolg is van deze teelt terug te dringen. Het simpele feit dat middelengebruik hoger ligt dan bij de teelt van andere gewassen zegt al lang niets meer over potentieel schadelijke effecten die zouden kunnen optreden. 


Bovendien is het voor een duurzaam gebruik van landbouwgrond juist van belang dat de agrariërs maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van vruchtwisseling voor welke teelt dan ook (en dus ook voor bollen). De regelgeving met betrekking tot het gebruik van allerlei middelen is m.i. terecht streng, laat daar geen misverstand over bestaan. Door deze regels wordt in toenemende mate het over en weer gebruik van gronden door agrariërs onderling al moeilijker. Onnodige belemmeringen zoals het verbod op telen van bloembollen moeten dan ook zoveel mogelijk worden weggenomen. En bovendien, wat past meer bij Nederland dan bloembollen in een polderlandschap.

En daarmee kom ik tot het dilemma: Volg ik mijn roots en ga ik uitzoeken of het verstandig is het bestaande verbod in te trekken en daarmee de boeren een kans te gunnen op een rendabelere teelt. Of moeten we vanwege de milieueisen de huidige regels handhaven? En is dat dan te rijmen met mijn enthousiasme voor het feit dat bijvoorbeeld de Noordoostpolder hard op weg is om de nieuwe Bollenstreek van Nederland te worden? 

Ik ben erg benieuwd naar uw mening.

Tot ziens.

4 opmerkingen:

 1. als nieuwe omstandigheden vragen om ander beleid, zou het van slecht bestuur blijk geven als men de oude regels houdt alleen om het houden van de regels.
  Als vanwege nieuwe technieken/middelen de oude regels achterhaald blijken, wordt het tijd om opnieuw naar de situatie te kijken en met een nieuw besluit te komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Marc,

  Heel goed dat bestuurders met hun tijd meegaan en niet vastzitten in oude regels. Of wij in de oude bollenstreek blij moeten zijn met de nieuwe bollenstreek is de vraag, maar laten we allen gaan voor het behoud van de bloembollenteelt.

  Herman van der Geest, Hillegom

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Marc,
  Laat in ieder geval uitzoeken of er op basis van huidige kennis en inzichten sprake is van onnodige belemmeringen ofwel of het verstandig is om de huidige regels nog te handhaven.Is het 1e antwoord ja en het 2e nee, zou het al te gek zijn om de mogelijkheid tot een rendabeler teelt, op basis van oude, achterhaalde regelgeving te blokkeren.
  N.Wijnker, Hillegom

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Jan Hermans Emmeloord25 mei, 2012 00:39

  Het zelfde probleem doet zich ook voor ook bij los land van de Rijksdienst Domeinen Onroerende Zaken in de Noordoostpolder. Als Kring voorzitter van de bloembollentelers in Flevoland heb ik (zonder succes) dit vooroordeel proberen te weg te nemen bij Domeinen en ben dan ook blij met de steun uit onverwachte hoek.

  BeantwoordenVerwijderen