donderdag 10 mei 2012

Floriade

Ik moest vanmorgen vroeg uit de veren. Op uitnodiging van het college van Burgemeester en Wethouders van Almere ging er vandaag een flinke groep bestuurders, raads- en statenleden en mensen uit het bedrijfsleven naar de Floriade in Venlo. Die uitnodiging had alles te maken met het feit dat Almere de Floriade in 2022 naar de stad wil halen. De tuinbouwraad maakt nog dit jaar bekend of dat gaat lukken. De andere kandidaatsteden zijn Amsterdam en Groningen.

Om werkelijk gekozen te worden, moeten de steden deze zomer ieder een uitgebreid plan presenteren. Het beste plan maakt de meeste kans en dus investeren partijen fors in het opstellen van zo'n plan. In het geval van Almere gaat het om een gezamenlijke inzet van de gemeente en de provincie. Als Almere gekozen wordt, dan zal er straks heel fors geïnvesteerd moeten worden.

Om te kunnen beoordelen of het allemaal de moeite waard is om al dat gemeenschapsgeld te investeren, heb ik vandaag vooral gekeken wat de meerwaarde van de huidige Floriade is voor Venlo en Limburg. Ik was in eerste instantie wat sceptisch, maar daar is in de loop van vandaag toch wel verandering in gekomen. Ondanks de enorme kosten die in Limburg gemaakt zijn voor de organisatie, ziet het er naar uit dat de organisatie kostendekkend kan worden afgesloten. In dat geval zijn er twee miljoen bezoekers geweest als de poorten van de Floriade in oktober sluiten. 60% van deze bezoekers komt uit het buitenland en besteedt niet alleen een groot bedrag aan de Floriade zelf, maar ook aan verblijf elders in de provincie. Daar komt bij dat een enorme hoeveelheid bedrijven de Floriade gebruikt om buitenlandse klanten te ontvangen, symposia te organiseren etc. Voor de regio rondom Venlo betekende de start van de Floriade dat er in korte tijd enorme investeringen zijn gedaan in infrastructuurprojecten. Deze zouden zonder de komst van de wereldtentoonstelling nooit zo snel gerealiseerd zijn. Mijn Limburgse collega gedeputeerde Mark Verheijen, zei daarover: "Op een gegeven moment leek het wel of alles in Limburg voor april 2012 klaar moest zijn. Iedereen zette zich in om dit gezamenlijk doel te realiseren."
De Floriade 2022 in Almere, ik begin er in te geloven. Dit najaar zullen we weten of het door gaat.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten