donderdag 30 augustus 2012

Verslaving


Vandaag was ik voor een werkbezoek bij Nieuw Veldzicht in Almere. Een adres dat ik nog kende van eerdere bezoeken. Dit keer was ik daar om eens wat door te praten over het onderwerp 'problematisch middelengebruik' door jongeren; oftewel drugsverslaving.  Een probleem dat helaas nog altijd groeit en vanuit de Jeugdzorg aparte aandacht krijgt omdat het een oplossing voor andere problemen in de weg kan staan.
 
In het eerste deel van het bezoek sprak ik met specialisten van Nieuw Veldzicht en Tactus verslavingszorg over de samenwerking die beide organisaties hebben. Daarna heb ik met jongeren gepraat die verblijven in de 24-uurs zorg. Hun verhalen zijn indrukwekkend en hun worsteling om weer tot een gewoon dagelijks leven te komen is niet minder heftig. Ik heb gemerkt dat jongeren in zo'n situatie willen/kunnen vechten om zichzelf te motiveren en nieuw gedrag aan te leren. Bij het vinden van hun eigen oplossingen worden ze bijgestaan door deskundige hulpverleners.

Tijdens dit bezoek heb ik opnieuw gemerkt hoe ingewikkeld de problematiek in de jeugdzorg is en hoe belangrijk het is dat we hier wat aan doen. Het motiveert me om me in te blijven zetten voor het in stand houden van deze vorm van intensieve verblijfzorg, zelfs als het Rijk hierop gaat bezuinigen. Bovendien heb ik vandaag weer gezien hoe belangrijk het is om samenwerking in de jeugdzorg verder te stimuleren, zodat partijen zoals Nieuw Veldzicht en Tactus samen hulp kunnen bieden aan jongeren met ingewikkelde problemen. Ook het verminderen van overbodige regelgeving en bureaucratie kan hierbij helpen. Dat is zeker nodig om jongeren met de zwaarste problematiek te kunnen blijven helpen en begeleiden naar een leven met een gezonde(re) toekomst.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten