woensdag 26 september 2012

OKé-punt

Vandaag was ik in Almere om daar met eigen ogen te zien hoe de gemeente met allerlei partners uit de stad aan het werk is om de overdracht van de Jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeente tot een succes te maken.

Ik was uitgenodigd bij een overleg van de Kerngroep Jeugd in Almere. Dit is een overleg tussen de gemeente en een groot aantal partners uit de stad die een rol hebben bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit overleg probeer ik een keer per jaar bij te wonen om de aansluiting van de provinciale jeugdzorg op het gemeentelijk jeugdbeleid af te stemmen met de gemeente.

We bespraken welke bestuurlijke inspanningen nodig zijn om de overdracht onder leiding van het College van B&W te realiseren. Geen lichte opgave omdat er ook nog bezuinigingen aankomen, terwijl de vraag naar jeugdzorg tot nu toe jaarlijks met ruim 6% stijgt. Het is daarom van belang dat de mensen in Almere zich blijven realiseren dat er echt veranderingen nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar (jeugd)zorg. De inwoners van de gemeenten staan daarbij centraal, met hun eigen kracht en met steun van professionals werken zij samen aan het oplossen van zorgvragen.
Tot slot werd mij feestelijk het boekje "Het Oke-punt, dat ben je zelf !' overhandigd door wethouder Ineke Smidt en wethouder Rene Peeters (zie foto). Met het Oke-punt wil de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen in Almere. Voor meer informatie kunt u terecht op www.okepunt.nl

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten