donderdag 13 september 2012

Begroting 2013


Afgelopen dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten de ontwerp-programma begroting voor 2013 vastgesteld. Voor mij, als portefeuillehouder financiën zijn de begrotingsbehandelingen eerst in het college en daarna in de staten, echte mijlpalen in het jaar. De begroting is een uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord en daarmee ook een belangrijk document voor het hele college. De begroting laat zien dat dit college, anderhalf jaar na het coalitieakkoord, op koers ligt met de uitvoering ervan.

Toen ik bij het aantreden van dit college startte als gedeputeerde Financiën kreeg ik van Provinciale Staten een duidelijke opdracht mee voor het financiële beleid van de provincie:

1.      Zorg voor een solide, degelijke financieel beleid.
2.      Kom niet met plannen waar geen geld voor is.
3.      Zorg dat de provincie ‘in control’ is.

Na zorgvuldige voorbereidingen ligt er een begroting die volgens mij goed aansluit bij deze opdracht van de Staten.

Dit jaar heb ik voor de presentatie van de begroting een YouTube filmpje gemaakt. Daarop geef ik in 7 minuten een presentatie van de belangrijkste onderwerpen in de begroting. Verder staat alle informatie uit de begroting zelf overzichtelijk bij elkaar op www.flevoland.nl/begroting


Tot ziens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten