dinsdag 8 januari 2013

Recepties

Het nieuwe jaar is alweer een week oud, maar dat is geen belemmering om ook de lezers van mijn blog nog een heel goed 2013 te wensen. De afgelopen week stond vooral in het teken van de vele traditionele nieuwjaarsrecepties. Er zijn weinig andere momenten in het jaar waarop je zoveel contacten legt en afspraken maakt voor het nieuwe jaar. De meer dan 1000 aanwezigen vorige week in Almere of de 400 bezoekers gisteren in Lelystad tonen weer eens aan dat de animo onder de Flevolanders groot is om dit soort bijeenkomsten in gesprek te gaan met het bestuur.

Onderwerpen van gesprek waren ‘respectloosheid' en de Haagse plannen voor een randstadfusie. Het was onze commissaris Leen Verbeek die tijdens zijn Nieuwjaarsrede het onderwerp van de respectloosheid op de agenda zette. Enerzijds sprak hij zijn afschuw uit over extreme voorvallen op dit punt, anderzijds waarschuwde hij voor te makkelijke acceptatie van de kleine respectloosheid. Dat laatste deed door met een verwijzing naar normvervaging in de alledaagse politiek. Hij deed een oproep aan de politiek om alle vormen van respectloosheid actief te bestrijden. Mijn steun heeft hij daarbij, net als de steun van veel mensen die ik over de inhoud van zijn nieuwjaarsspeech sprak.

Dat het onderwerp van de Randstadfusie leeft onder de Flevolanders was ook duidelijk merkbaar. Ook bijna alle burgemeesters roerden het onderwerp aan in de nieuwjaarstoespraak. Mensen die ik sprak begrijpen niet waar zo’n megaprovincie nu eigenlijk voor nodig is en lieten dat op verschillende manieren merken. Dat sluit goed aan bij het standpunt dat verschillende partijen uit Provinciale Staten aan mij meegaven. Ik verwacht dat dit nieuwe onderwerp mijn agenda in het nieuwe jaar behoorlijk gaat beheersen.

Tot ziens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten