woensdag 30 januari 2013

Steekproef

De plannen van minister Plasterk om te komen tot een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland houden de gemoederen behoorlijk bezig. Als provincie blijven wij in gesprek met het rijk en de andere provincies, maar is de zelfstandigheid van onze provincie uitgangspunt van ons handelen. De minister heeft daar tot nu toe met zijn argumenten geen verandering in kunnen brengen.

Een gedeputeerde die vindt dat zijn eigen provincie moet blijven bestaan is niet altijd de meest geloofwaardige pleitbezorger voor zelfstandigheid. Daarom ben ik erg blij met iedereen die zich mengt in het openbare debat en daar een mening geeft over de plannen van het kabinet. In dat kader werd ik vorige week verrast met een publicatie van het gerespecteerde en onafhankelijke FlevoPanel naar aanleiding van een onderzoek dat zij in de periode van 3 t/m 8 januari hebben gedaan onder 755 Flevolanders.

Het ging om een representatieve steekproef op basis van leeftijd, geslacht en gemeente. Op grond van dit onderzoek trokken zij de volgende conclusie:

Ruim tweederde (69%) van de Flevolanders geeft aan dat ze een superprovincie vreselijk vinden, hou het zoals het nu is. Bijna eenderde (31%) vindt het prima als Flevoland opgaat in een superprovincie. Er zijn onderlinge verschillen tussen Flevolandse gemeenten.

In Almere geeft 59% aan een superprovincie vreselijk te vinden, terwijl dit in Lelystad 72% is en in de rest van Flevoland (gemeenten Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) zelfs 82%.


Voor meer informatie over het Flevopanel kunt u terecht op www.flevopanel.nl

Tot ziens.Geen opmerkingen:

Een reactie posten