donderdag 24 januari 2013

Oldeberkoop

Als dagelijks bestuur van de provincie komt het college van Gedeputeerde Staten wekelijks bij elkaar om besluiten te nemen. Meestal zijn dit vergaderingen waar we in een redelijk tempo en op een zakelijke toon ons werk doen. In een prima sfeer overigens.

Zo nu en dan nemen we meer tijd, om wat dieper in te gaan op onderwerpen en thema´s waarvoor in de normale vergaderroutine te weinig tijd en ruimte is. Onderwerpen die zich lenen voor een uitgebreide bespreking en een meer strategische reflectie op de toekomst van de provincie.

Gisteren en vandaag waren we hiervoor met het college in een pittoresk hotelletje (foto) in het Friese dorp Oldeberkoop. De agenda draaide om de centrale vraag: wat wil de provincie op de middenlange termijn, zeg maar tot 2020, bereiken voor de inwoners en bedrijven in Flevoland. Hoe kijken we aan tegen ons takenpakket en welke focus brengen we aan? Waar liggen onze ambities? En zijn deze ambities haalbaar? We weten dat er in de toekomst minder geld beschikbaar is, moeten er keuzes worden gemaakt?

Tijdens deze dagen hebben we de basis gelegd voor een toekomstperspectief van Flevoland. Dit perspectief werken we verder uit en leggen we vervolgens voor de zomer voor aan Provinciale Staten. Als wij ons werk goed doen laten we zien dat Flevoland een financieel gezonde toekomst tegemoet gaat. Dat we als provincie een duidelijke opvatting hebben over onze rol en toegevoegde waarde. Dat we onze inwoners en bedrijven veel te bieden hebben. En dat een zelfstandig Flevoland daarmee verreweg het beste scenario is.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten