donderdag 30 maart 2017

Midzomerbijeenkomst 2017

Vorig jaar zijn we gestopt met de traditionele nieuwjaarsreceptie.  De midzomerbijeenkomst: een zomerse bijeenkomst vlak voor het begin van de vakantietijd kwam er voor in de plaats. Het is een bijeenkomst waar het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van (maatschappelijke) instellingen, verenigingen, raads- en commissieleden en de pers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

Donderdag 29 juni is de tuin van Goudestein voor de tweede keer het decor van een Midzomerbijeenkomst. Ook nu is iedereen weer van harte welkom. We ontvangen u graag!
Het thema van de midzomerbijeenkomst is dit jaar: een groener, gezonder en slimmer Stichtse Vecht. Dit valt onder het regionale thema: Healthy Urban Living. Dit staat voor: lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende gemeenten en steden!

Gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid, zeker in een dichtbevolkte regio als de regio Utrecht waar de ruimte schaars is. De regio Utrecht groeit het snelst van heel Nederland. De opgave is deze groei leefbaar en gezond te houden. Het werken aan de gezonde leefomgeving vereist een goede samenwerking tussen professionals uit veel domeinen, zoals milieu, volksgezondheid en ruimte. Het vraagt om innovatieve oplossingen. Maar het vraagt ook om participatie van burgers, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Ik zal u een voorbeeld geven. We hebben in Nederland te maken met vergrijzing en klimaatverandering. Beide creëren kansen voor de toekomst, zoals werkgelegenheid. Er zijn bijvoorbeeld innovatieve oplossingen nodig om ouderen te helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast  hebben we ook innovatieve oplossingen nodig om de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie voor elkaar te krijgen.

Op de midzomerbijeenkomst bieden we plaatselijke organisaties en instellingen een podium om te laten zien hoe we Stichtse Vecht toekomstbestendig maken. Voor u een unieke kans om uw innovatieve initiatieven en ideeën die duurzaam bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving te presenteren of zelfs te lanceren. Misschien zijn er wel partijen aanwezig die u kunnen helpen om uw initiatief verder te brengen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we deelnemers op een informatieve markt bij elkaar brengen om ideeën uit te wisselen, innovaties te delen en om te laten zien dat we samen werken aan een innovatief en toekomstbestendig Stichtse Vecht. Samen laten we zien dat we een fantastisch geheel vormen als Stichtse Vecht. Zorg dus dat u er bij bent!

Wilt u uw ideeën of initiatieven laten zien op de markt of kent u een organisatie die graag dit podium pakt, meldt u zichzelf of die ander dan aan. U stuurt daarvoor een e-mail naar kabinet@stichtsevecht.nl. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier.  

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten