donderdag 31 augustus 2017

Informatie en Veiligheid


Als gemeente maken we graag gebruik van digitale ontwikkelingen om daarmee de dienstverlening aan u verder te verbeteren.  Dankzij de digitalisering wordt het bijvoorbeeld steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden informatie op te slaan, die we dan later weer kunnen analyseren. Zo kunnen we vervolgens  trends en ontwikkelingen voorspellen.

Ook op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid, de kerntaak van een burgemeester, zie ik dat informatievoorziening een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Steeds meer gemeenten zetten informatiesystemen in om de veiligheid nog verder te kunnen verhogen. Ook gemeente Stichtse Vecht is deze weg ingeslagen. Samen met nog enkele gemeenten in de regio Midden Nederland, werken wij aan de opzet van een Veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Dit digitale informatiesysteem, dat oorspronkelijk door de gemeente Almere werd ontwikkeld, gaat ons in de toekomst een betrouwbaar en actueel beeld geven over de veiligheid in de hele gemeente, maar ook op het niveau van de afzonderlijke wijken en straten. Door heel veel beschikbare informatie van o.a. gemeente en politie aan elkaar te koppelen en op slimme manieren te analyseren krijgen we per wijk een veel beter inzicht in de veiligheidsproblematiek.

Het nieuwe Veiligheidsinformatiesysteem geeft straks dus op postcodeniveau een actueel beeld van veiligheidsproblemen, zoals woninginbraken, autoinbraken, fietsendiefstallen, vernielingen en overlastgevende groepen. Deze informatie combineren we met informatie die bij ons binnenkomt via actieve WhatsApp-groepen, Buurtsignaleringsteams en Wijkcommissies. Op basis van al deze informatie weten we zelfs waar en wanneer de kans op incidenten binnen de gemeente het grootst is. Zo kunnen mensen van gemeente en politie dus ook beter zorgen dat ze in de buurt zijn wanneer dat nodig is.

Maar we willen niet alleen weten waar in de gemeente problemen zijn op het gebied van de veiligheid, wij willen ook graag weten hoe het komt dat bepaalde wijken onveiliger worden. Om dat beter te begrijpen gaan wij deze informatie aanvullen met allerlei maatschappelijke gegevens. Denk daarbij aan maatschappelijke informatie over het gemiddeld inkomen, opleidingsniveau, leeftijd, gezinssamenstelling, aantal uitkeringen, veroordelingen, autobezit etc. Ik ben er van overtuigd dat op deze manier criminaliteit veel beter voorspelbaar wordt. Dat is mooi, want dan kunnen we ook veel eerder maatregelen nemen om zo’n ontwikkeling te voorkomen.

U merkt het, ik ben een voorstander van digitale ontwikkelingen. De komende periode zullen we nader kennismaken met het nieuwe veiligheidsinformatiesysteem en al haar mogelijkheden.  Mijn wens en ambitie zijn om op een steeds betere manier informatie te verzamelen en deze te benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra duiding te geven, patronen te laten zien of specifieke kenmerken boven tafel te krijgen. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is voor een leefbaar en veilig Stichtse Vecht. Een veilig Stichtse Vecht is van belang voor ons allemaal.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten