donderdag 5 april 2018

Samenwerken aan veiligheid

Afgelopen vrijdag gaf ik samen met Kees van Zutphen, teamchef van het politiebasisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, een toelichting aan de lokale pers op de uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2017. Deze rapportage wordt jaarlijkse opgesteld en biedt inzicht in de resultaten van ons veiligheidsbeleid. Het brengt ook de belangrijkste ontwikkelingen rond veiligheid in Stichtse Vecht in beeld. Die wil ik graag met u delen.

De Veiligheidseffectrapportage 2017 laat zien dat de totale criminaliteit in Stichtse Vecht blijft afnemen. Vorig jaar nam de criminaliteit, ten opzichte van 2016, af met 9 procent. Dat is een goede ontwikkeling die we graag zo willen houden.
Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar opnieuw, evenals het aantal autokraken en bedrijfsinbraken. Helaas laten fietsendiefstallen en jeugdoverlast een stijging zien ten opzichte van 2017. 

Jeugdoverlast is en blijft een punt van zorg. Op diverse manieren zijn we bezig om de overlast aan te pakken. Gelukkig krijgen wij hierbij hulp van de jongeren zelf, en vooral ook van hun ouders, want wij kunnen dit niet alleen. Ik ben er van overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot minder overlast. Ook voor het terugdringen van fietsendiefstallen kunt u helpen. Goede sloten en het laten graveren van uw postcode helpen al veel.


We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners sowieso succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien ook steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurt-WhatsAppgroepen. Ik ben erg blij dat het aantal buurt-WhatsAppgroepen onverminderd toeneemt in onze gemeente. In totaal zijn er nu 52 groepen actief in de gemeente.
Op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl kunt u zien welke buurt-WhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams er zijn. Via deze website kunt u zich aanmelden voor een signaleringsteam of WhatsAppgroep. Sinds de lancering zijn er 563 aanmeldingen bijgekomen. Een prachtig voorbeeld van hoe inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in onze gemeente.
Het aantal burgernetdeelnemers steeg  vorig jaar  met 4,5% ten opzichte van 2016. Op dit moment zijn bijna 6.500 inwoners lid van Burgernet, dat is 10% van de totale bevolking. In oktober 2017 zorgde Burgernet voor een succes in Stichtse Vecht. Een Burgernet-deelnemer zag de verdachte van een winkeldiefstal lopen en heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Die heeft de verdachte aangehouden.

Binnenkort zetten we Burgernet-mail in. Hiermee vergroten we de kans op het opsporen van de daders van een woninginbraak. Dit doen we door Burgernet-deelnemers in de omgeving van een woninginbraak een e-mail te sturen. De e-mail bevat preventietips en vraagt tegelijkertijd aan de ontvanger  om informatie die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek. Burgernet-mail is een aanvulling op het reguliere buurtonderzoek van de politie.


U ziet het: veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en gemeente. Een goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke veiligheidspartners, inwoners en ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. Veiligheid is dus uw en onze zorg!


Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten