woensdag 12 juli 2006

Wijktuin

De eerste week van het reces. Dat betekent fors minder vergaderingen en dus meer tijd om de fiets te pakken en de stad in te gaan.

Vandaag ben ik op verzoek van enige omwonenden het Bracol terrein aan de Rijnkade gaan verkennen. Dit voormalige stukje bedrijfsterrein ligt al heel lang braak en de buurtbewoners hebben het langzamerhand in gebruik genomen als een soort gemeenschappelijke tuin. Ze zijn zich er aan gaan hechten en als je dit terrein bezoekt, snap je waarom. Groen is nu eenmaal schaars in de stad. Ze hebben zelfs een site gemaakt: http://bracol.rolloos.nl

De gemeente heeft het terrein echter niet voor niets gekregen en om dat geld terug te kunnen verdienen zijn er alweer een paar jaar geleden afspraken gemaakt met een ontwikkelaar om hier een woningbouwplan te realiseren. Dat is mooi zou je zeggen. Op die manier vertrekt hinderlijke bedrijvigheid uit de buurt en komen er woningen voor terug. De bewoners zien dat liever anders en geven de voorkeur aan een mooi stukje groen in de wijk.

De betreffende ontwikkelaar betaalde ruim een half miljoen euro voor dit gebiedje. Dus als het al zou lukken om dit gebied groen te houden is dat de rekening die de gemeente (lees gemeenschap) zal moeten betalen. De vraag is of we dat er voor over moeten hebben. Voorlopig heeft de gemeenteraad via het bestemmingsplan bepaald dat er woningen moeten komen. Voordat ik iets zinnigs kan doen in de richting van de omwonenden had ik er behoefte aan om vandaag zelf even ter plekke te kijken.

Het is weer typisch zo'n ruimtelijke ordeningsdilemma. Na het reces ga ik hier verder mee.

Tot ziens

12 opmerkingen:

 1. Beste wethouder, geweldig dat "ons landje" aan de Rijnkade u ter harte gaat en u de moeite heeft genomen om te komen kijken. Ik wil wel een paar opmerkingen plaatsen bij uw stukje: behalve dat het groene binnenterrein er al minstens 12 jaar zo bijligt (zo lang woon ik hier tenminste) is het van belang om te weten dat de gemeente nog steeds eigenaar is en de ontwikelaar er pas voor gaat betalen als de gemeente de grond gesaneerd oplevert, inclusief bouwvergunning. Mij bekruipt soms het gevoel (en vele naderen met mij) dat de gemeente zich helemaal heeft uitgeleverd aan deze firma, en de burger c.q. de omwonenden het nakijken heeft/hebben. Het heeft er alle schijn van dat een verouderd bouwplan (uit 1995!)erdoor wordt gejast want de gemeente wil de grond eindelijk eens kwijt en de ontwikkelaar wil (met de aantrekkende markt) opeens snel gaan bouwen. O ja, wat betreft uw woorden "mooi toch, dat hinderlijke bedrijvigheid verdwijnt er er woningen voor terugkomen": dat beeld wordt zo geschetst in de motivering van de gemeente voor het bouwen, maar feit is dat de bedrijvigheid allang weg was voor de gemeente de grond kocht! Er stond er alleen nog een loods waar in het weekeind aan bootjes werd geklust (mooie herinnering...). Kortom, wethouder: let behalve op het groen, ook op deze zaak waar het de innige afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar betreft. Het publieke belang kan hier hoop ik nog gediend worden, maar het is twee voor twaalf: de sanering staat bijna voor de deur (gepland in september!). Met vriendelijke groet,
  Monica Alkemade, bewoner van Rijnkade 3

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Monica,

  Bedankt voor je reactie. Aanstaande maandag loopt voor mij het zomerreces af en ga ik weer aan de slag. Ik ga me in ieder geval nog eens verdiepen in de manier waarop dit plan tot stand is gekomen.

  Mijn opmerking dat het mooi is om hinderlijke bedrijvigheid te weren uit een woonomgeving moet u als volgt zien. Wanneer ergens bedrijfsgebouwen leeg staan, maar deze gebouwen nog wel een bedrijfsbestemming hebben, dan kan de eigenaar elk moment weer nieuwe bedrijvigheid vestigen. Daar kan de gemeente dan niets tegen doen. Alleen wanneer wij het voor de eigenaar aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door woningbouw toe te staan, zal deze bereid zijn de bedrijfsbestemming op te geven.

  Met vriendelijke groet,
  Marc Witteman

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Afspraken met projectontwikkelaar

  In het MPG 2005 (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties) nr. 05.0053, dienst BOWO, wordt het Bracolterrein genoemd als project 32 op pag. 35. (document te vinden op www.leiden.nl of mail naar bracol@rolloos.nl).

  Daar wordt ook vermeld dat de verwachte grondexploitatie van het Bracolterrein (beter: Bracol-Zitmanterrein) NEGATIEF zal worden en wel EUR -235.000,-. Als we dan kijken naar de verkoopprijs dan lezen we die nergens terug maar deze zou ergens tussen de 4 en 5 ton liggen, hetgeen gewoon niet commercieel is. Conclusie: Ten koste van de gemeenschap en belanghebbenden kan de projectontwikkelaar een slaatje slaan uit dit gebied dat hij verkregen heeft door indertijd tijdig wat pandjes rond de lakenhal op te kopen, die de gemeente later toevallig bleek nodig te hebben.

  Dit maakt het argument van de bewoners, die dit mooie groen willen behouden, nog sterker. In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht zou je je kunnen afvragen of hier een juiste belangenafweging is gemaakt. En dan gaat het dus èn om het groen, èn om de wijze waarop dit groen zou moeten verdwijnen. Tenslotte levert het de gemeenschap dus een verlies van EUR -235.000,- op plus het verlies van groen.

  Ik denk dan ook dat de gemeente dit groen tegen een veel betere prijs aan de bewoners kan verkopen, zodat hier blijvend (openbaar) groen kan worden gerealiseerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste wethouder,

  als direct belanghebbende doet het mij genoegen dat u de moeite heeft genomen om op locatie de situatie te bekijken. Ik wil met name reageren op uw mededeling of het verantwoord is dat de gemeente opdraait voor een half miljoen euro's als de woningbouw niet gerealiseerd kan worden. Als burger voel ik me in de steek gelaten door de gemeente. Begin jaren negentig hebben we als "directe buren" van het bracol terrein een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente om grond te kopen. Hierop is schriftelijk gereageerd dat de gemeente geen grond verkoopt. Vele jaren later moeten we vernemen dat dezelfde gemeente achter onze ruggen om een dealtje sluit met een projectontwikkelaar. Van de gemeente mag ik verwachten dat ze de wijk- buurt en burgerbelangen dienen. Van een projectontwikkelaar verwacht ik maar een doelstelling; zo'n hoog mogelijk rendement behalen. Waarom dient de belastingbetaler wel op te sraaien voor de saneringskosten van het terrein? Hierover heeft u het niet! Wie is de lachende, de projectontwikkelaar. Als buurtbewoners hebben we vernomen dat de gemeente, dus wij als belastingbetalers, opdraaien voor de saneringskosten. Hiervoor zijn vele 100 duizenden euro's noodzakelijk. De projectontwikkelaar lacht zich suf. Voor een appel en een ei heeft hij mooie bouwgrond, met een "schone grond verklaring" op zak. Mijn verzoek is om nog eens kritisch naar dit op- en aftreksommetje te kijken en waarschijnlijk zijn de buurtbewoners ook bereid om wat onder de streep overblijft te betalen en het veld als gemeenschappelijk groen en speelvoorziening te handhaven. Er is nauwelijks groen binnen te wijk. Nu wordt er een kapvergunning aangevraagd voor 8 bomen. De gehele Zeeheldenwijk kent nauwelijks volwassen bomen en is zeer groen arm. Aan de Rijnkade heeft ooit een zeer mooi statig huis gestaan. Nu de gemeente het voornemen heeft om de Rijnkade beschermd stads- dorpsgezicht te maken, lijkt het mij een overweging waard om het "gat" te herstellen in zijn oorspronkelijke situatie en het gesloopte pand te herbouwen. Verder kan het groen dan groen blijven en dat is waar de buurt op zit te wachten en niet op nog meer mensen per m2, nog meer auto's, nog meer irritatie, nog meer geluidsoverlast, nog meer verkeersstromingen (zijn nu al niet te verwerken)
  Wethouder, hoe kan het nou dat de gemeente dusdanig afspraken heeft gemaakt met de projectontwikkelaar dat er eigenlijk geen weg meer terug is, hoe serieus neemt u mij dan als burger en hoe goed komt u dan voor het belang van de burgers op?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Help! de kapvergunning voor onze bomen blijkt al ter inzage te liggen! We hebben nog maar 1 week om bezwaar in te dienen. Ik vrees dat wij straks het nakijken hebben en ons landje al leeggehaald is voordat er ueberhaupt een democratisch besluit over wel of niet bebouwen is genomen!! Wethouder: is dit een tactiek van de verschroeide aarde of is het normaal dat beide procedures gewoon los van elkaar worden gevoerd? Ik voel me als burger nu van alle kanten door de gemeente belaagd. Kan deze procedure niet worden aangehouden tot na de definitieve beslissing?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Naar nu blijkt zijn vleermuizen beschermde dieren. zie artikel in Volkskrant
  En op het Bracol-Zitman terrein huizen vleermuizen in de bomen! Dus mogen die bomen wettelijk gezien niet eens gekapt worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Vandaag was er in het stadhuis een hoorzitting over dit plan. Alle belanghebbenden hebben daar ruim de gelegenheid gekregen om hun mening over de plannen kenbaar te maken. Ik heb een goede indruk gekregen van alle meningen in de buurt. De komende tijd gaat het college een definitief besluit nemen.

  De kapvergunning blijkt, in tegenstelling tot wat iemand hier schreef nog niet afgegeven. Het betrof een publicatie van de aanvraag.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vandaag was er in het stadhuis een hoorzitting over dit plan. Alle belanghebbenden hebben daar ruim de gelegenheid gekregen om hun mening over de plannen kenbaar te maken. Ik heb een goede indruk gekregen van alle meningen in de buurt. De komende tijd gaat het college een definitief besluit nemen.

  De kapvergunning blijkt, in tegenstelling tot wat iemand hier schreef nog niet afgegeven. Het betrof een publicatie van de aanvraag.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Marc,

  Overtuigd van uw goede bedoelingen heb ik toch helaas het idee gekregen dat de artikel 19 procedure in deze een wassen neus is. De gemeente heeft in 1999 aan Jobo niet alleen een intentie gegeven tot verkoop van deze grond, maar daarnaast al vergevorderde afspraken over de bebouwing gemaakt. Zo vergevorderd zelfs dat ik de indruk krijg dat bij elke afwijking van het bouwplan Jobo zich kan beroepen op de gemaakte afspraken. Weliswaar zijn deze besluiten gemaakt door een democratisch gekozen bestuur in 1999, maar vraag mij toch af of het besluit op een juiste manier is genomen omdat op deze wijze de wettelijke (artikel 19) inspraak door de omwonenden onmogelijk wordt gemaakt.

  Met vriendelijke groet,

  Hessel Mooiman

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste wethouder, Na het lezen van alle berichtgevingen moet mij toch nog iets van het hart.
  U heeft het over onbehoorlijk bestuur en bedoelt in dit geval onbehoorlijk bestuur tegenover Jobo.
  U vergeet hierbij iets heel essentieels: namelijk onbehoorlijk bestuur tegenover de omwonenden.
  Tijdens de raadsvergadering (bij deze was u niet aanwezig, maar wethouder Ter Steegh) heb ik uit de doeken gedaan hoe ik in 1985 als antwoord op mijn verzoek om een stukje grond achter mijn huis te mogen kopen een officiele brief heb gekregen van de Gemeente Leiden (deze brief heb ik toen afgegeven) waarin stond dat er rekening zou worden gehouden met mijn verzoek in de planvorming.
  Dit rekening houden met is nooit gebeurd.
  Er is totaal niets mee gedaan (duidelijk geval van onderste in de la?).
  Ik heb dit gemeld als onbehoorlijk bestuur en kreeg als antwoord dat ik het niet goed begrepen had.
  Mijn vraag aan u is : Hoe gaat u om met dit gegeven ?
  Ik voel mij namelijk onbehoorlijk behandelt (en ik niet alleen)
  met vriendelijke groet, Inge Stallinga.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mevrouw Stallinga,

  Als u zo vriendelijk wilt zijn om hierover een berichtje te sturen aan m.witteman@leiden.nl dan zal ik u persoonlijk antwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen