dinsdag 18 juli 2006

Komkommer


Met het aanbreken van het zomerreces is de komkommertijd begonnen. Een tijd waarin de plaatselijke politiek weinig nieuws maakt en de pers, wat meer dan normaal, moeite moet doen om toch de krant te vullen voor de lezers die niet op vakantie zijn.

Sommige maken daar dankbaar gebruik van. Neem bijvoorbeeld de fractie van het CDA. Deze fractie bracht na aanvang van de komkommertijd een discussienotitie onder de titel 'Welstand of wanbeleid' naar buiten. De kranten waren graag bereid om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. In de betreffende notitie doet het CDA een groot aantal aanbevelingen om het welstandbeleid in Leiden te verbeteren en te moderniseren. Zoals u op 26 juni al in mijn dagboek heeft kunnen lezen ben ook ik van mening dat we met betrekking tot dit onderwerp eens een goed debat moeten organiseren. Dit najaar komt dit college hiervoor met een discussienota over dit onderwerp. De CDA notitie bevat wat mij betreft een aantal hele zinvolle bijdragen aan die discussie die ik graag in het debat wil betrekken. Maar een wethouder die zich positief uitlaat over een discussienota van een oppositiepartij, dat is zelfs in komkommertijd geen nieuws.

Naast het CDA maakt ook de gemeente dankbaar gebruik van het feit dat er momenteel wat minder nieuws is. Zo hadden we vanmiddag een aantal journalisten op bezoek die een kijkje in de keuken kwamen nemen bij onze dienst Bouwen en Wonen. We hebben ze mee laten kijken bij het proces van het verlenen van bouwvergunningen. Na afloop ben ik persoonlijk langsgegaan om wat vragen te beantwoorden. Ik ben benieuwd wat we hier de komende dagen over kunnen lezen.

De rest van de week ga ook ik even genieten van het mooie weer. Tot volgende week dus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten