vrijdag 7 juli 2006

Veegcollege

Het zomerreces staat voor de deur. Dat betekent dat de politiek, vanaf volgende week tot eind augustus, op een laag pitje gaat. Geen raads- en commissievergaderingen. Geen andere avondbijeenkomsten. De wekelijkse collegevergaderingen gaan in afgeslankte vorm door. De nog aanwezige leden doen elke dinsdagochtend de lopende zaken, maar politiek gevoelige dossiers blijven liggen tot de eerste voltallige collegevergadering eind augustus.

De eerste drie maanden van mijn leidse wethouderschap waren uitermate boeiend, ik heb er van genoten. Maar het was ook hard werken en lange dagen maken. Een paar rustige weken voordat ik begin augustus zelf op vakantie ga komt mij goed uit.

Voordat het reces kon beginnen hadden we vandaag nog wel een extra collegevergadering. Het ging om een zogenaamd 'veegcollege', speciaal om alle zaken weg te werken die voor het reces afgerond moesten worden. Op de agenda stonden maar liefst 52 agendapunten. Het belangrijkste onderwerp was het collegewerkprogramma. Na onze installatie op 18 april hadden we de gemeenteraad immers beloofd dat we dit document voor het reces zouden aanbieden, dus het moest vandaag af.

In het collegewerkprogramma staat beschreven op welke manier wij de komende vier jaar de doelen willen bereiken die raad ons na de verkiezingen heeft opgedragen. In een aantal sessies hebben we de afgelopen weken uitgebreid met elkaar gediscussieerd over de inhoud van dit programma. Tijdens deze discussies moesten wij het onderling eens zien te worden over een groot aantal belangrijke keuzes voor de stad. Zoiets gaat niet vanzelf, maar persoonlijk ben ik heel tevreden over het resultaat tot nu toe. Binnen onze 'linkse' samenwerking kunnen we elkaar goed vinden op een groot aantal onderwerpen. Het is een omvangrijk pakket aan nieuw beleid geworden waar wij de komende 4 jaar de handen aan vol zullen hebben. Dit college legt vooral prioriteit bij jeugd, onderwijs, cultuur, minimabeleid en dienstverlening aan de inwoners en bedrijven.

Voor al dat nieuwe beleid is per jaar gemiddeld 7,5 miljoen euro voor beschikbaar. Dit geld hebben we overigens nog niet helemaal bij elkaar. Om alle plannen uit te voeren moeten we nog flink gaan bezuinigingen op onderwerpen die we van minder belang vinden. Daar hebben we nog een paar maanden de tijd voor. Na het reces gaan we daar hard aan werken.

Op de kaft van ons collegewerkprogramma staat onze nieuwe teamfoto. Ik wil hem u niet onthouden.

Ook al is het reces begonnen, de komende weken ben ik nog wel aan het werk. Mijn verslagen treft u hier aan.

Tot dan.

2 opmerkingen:

  1. "Dat betekend dat de politiek, vanaf volgende week tot eind augustus, op een laag pitje gaat."

    betekend=betekent

    BeantwoordenVerwijderen