dinsdag 11 juli 2006

Grote woorden.

Via het Leidsch Dagblad las ik vanmorgen de reacties van de verschillende partijen op het collegewerkprogramma. Het is me duidelijk dat grote woorden niet worden geschuwd in deze stad. In een uitgebreid artikel in het stadskatern kwam ik de volgende koppen tegen:

- 'oppositie kraakt wethouder financien'
- 'stadsbestuur gaat feesten op kosten van de Leidenaar'
- 'de stad gaat failliet'
- 'knoeiwerk dat in de prullebak thuis hoort'
- 'een vage bende'

In mijn ogen maakt het college duidelijke keuzes. Zoals afgesproken met de meerderheid van de gemeenteraad, kiezen wij voor jeugd, voor onderwijs, voor cultuur, voor sport, voor meer werk voor iedereen en voor wat extra ondersteuning voor mensen die dat hard nodig hebben. Om dat te kunnen bereiken moeten we bereid zijn te investeren in deze onderwerpen. Harde voorwaarde om dat te doen, is dat we moeten bezuinigen op andere onderwerpen die in onze ogen minder belangrijk zijn. De komenden maanden zullen we onderzoeken op welke manier we aan de gemeenteraad sluitende voorstellen kunnen doen.

Jammer dat bepaalde partijen in de raad zich beperken tot 'grote woorden'. Ze slaan een aardige politieke discussie op voorhand al dood.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten