zondag 20 augustus 2006

Terug

Nog een nachtje slapen en dan zit mijn vakantie er voor dit jaar weer op. Na 1 week in de regen op een camping in de Achterhoek, 1 week in een schattig huisje op palen langs de kust in Noord Frankrijk en tenslotte 1 week thuis lekker niks doen, ga ik morgen weer versnellen naar het dagelijke tempo als wethouder in Leiden. Het zal weer even wennen zijn.

Ik ben benieuwd welke nieuwe onderwerpen na terugkeer mijn aandacht zullen vragen. Via het Leidsch Dagblad heb ik al het een en ander kunnen vernemen. Jan Peter Balkenende komt naar Leiden, de meeuwenoverlast heeft nu ook de landelijke pers gehaald, de prijzen op de Leidse terassen zijn te hoog, de PvdA wil een tweede gat van Van de Putte voorkomen en de Leidse horeca wil dat regels ook voor krakers gelden.

Met de horeca-mensen ben ik het wel eens. Regels zijn er voor iedereen, dus ook voor krakers. Begrijp me goed, ik ben geen tegenstander van kraken, maar dan moet het wel gaan om woningen die een belegger om financiele reden langdurig leeg laat staan terwijl daar veel behoefte aan is. In dat geval is kraken volkomen legaal en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. Van een dergelijke situatie is in Leiden echter nauwelijks sprake. Dat blijkt ook wel uit het feit dat men nu voormalige kantoorgebouwen in gebruik heeft genomen. Wanneer krakers zich daarbij beroepen op de bescherming door de wet, dan moeten ze mijns inziens ook accepteren wanneer ze van de overheid ook andere wetgeving moeten naleven. Ik heb trouwens geen reden om aan te nemen dat de betreffende krakers daar anders over denken.

Het beste nieuws van de afgelopen weken las ik op de weblog van Marije van den Berg. Zij verwacht haar tweede kindje. Gefeliciteerd Marije!

Tot snel dus weer.

3 opmerkingen:

 1. " Begrijp me goed, ik ben geen tegenstander van kraken, maar dan moet het wel gaan om woningen die een belegger om financiele reden langdurig leeg laat staan terwijl daar veel behoefte aan is. In dat geval is kraken volkomen legaal en dat moet wat mij betreft ook zo blijven. Van een dergelijke situatie is in Leiden echter nauwelijks sprake. Dat blijkt ook wel uit het feit dat men nu voormalige kantoorgebouwen in gebruik heeft genomen."

  Wanneer ik dit zo lees begrijp ik dat alleen kraakacties tegen speculatief gebruik van schaarse woonruimte op je instemming kunnen rekenen. Dat lijkt me een moeilijk te verdedigen standpunt aangezien er ondanks alle politieke beloften van de afgelopen decennia er nog steeds sprake is van woningnood en veruit de meeste gebouwen die leeg staan kantoorruimtes zijn, waaraan gemakkelijk een woonbestemming kan worden gegeven (door kraken of bestemmingsplanwijziging bv).

  Daarnaast heeft kraken het culturele leven aanzienlijk verrijkt. Het LVC, Haagweg 4, cultureel centrum de X en sinds kort Vrijplaats Koppenhinksteeg, en in Amsterdasm bijvoorbeeld Paradiso en de Melkweg, zijn allemaal begonnen als kraakactie van gebouwen die geen woonbestemming hadden. Kraken heeft m.a.w. ook een belangrijke culturele betekenis. Het zou mooi zijn wanneer je deze in ieder geval meeneemt in je standpunt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Marco,
  Op de eerste plaats schreef ik mijn bijdrage vooral om te betogen dat ook krakers moeten voldoen aan bestaande wetten en regels op het gebied van veiligheid, volksgezondheid etc. Ook in een discussie binnen het college kwamen we vanmorgen niet tot een ander standpunt.

  Verder heb geen probleem met het kraken van kantoorruimte, maar of het effectief is voor het oplossen van de problemen op de woningmarkt waag ik te betwijfelen. Als wethouder Wonen in de gemeente Leiden werk ik aan de realisatie van plannen voor 4000 woningen tot 2010. In onze dichtbebouwde stad is dat een forse opgave. De gemeente zal samen met marktpartijen alle zeilen bij moeten zetten om deze woningen te realiseren. De betreffende kraakacties zullen er niet meer woningen beschikbaar komen.

  Ik ben overigens graag bereid tot het voeren van een publieke discussie over dit onderwerp.

  Met betrekking tot de culturele betekenis kan ik je wel volgen, zij het dat dit slechts in een beperkt aantal situaties het geval is.

  Groet,
  Marc Witteman

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Marc,

  Je standpunt m.b.t. 'regels zijn regels, gelijke monniken gelijke kappen' begrijp ik wel maar feit is dat geen enkele van de door mij genoemde inmiddels gelegaliseerde culturele centra is begonnen met alle papieren op zak. Wanneer de toenmalige bestuurders eenzelfde standpunt als jij nu inneemt hadden gehandhaafd hadden we nu mooi geen LVC, Haagweg 4, cultureel centrum de X, Vrijplaats Koppenhinksteeg, Paradiso of Melkweg!

  En dan de mate waarop kraken woonruimte creëert of ruimte voor maatschappelijke initiatieven.
  Ik denk dat je dat onderschat. De website http://indymedia.nl/nl/2006/06/36908.shtml geeft een mooie indruk van de door kraak acties gecreëerde woon- en werkruimte. Een ander mooi voorbeeld is de Weggeefwinkel. Eurodusnie kraakte in 1999 Hooglandsekerkgracht 4 en startte daar de eerste Weggeefwinkel. Inmiddels zijn er meer dan 30 Weggeefwinkel verspreidt over het hele land, waarvan het merendeel in gekraakte gebouwen. De Leidse Weggeefwinkel heeft dagelijks honderden bezoekers.

  Kijk, natuurlijk zal de bulk van de woningen gecreëerd moeten worden door 'de marktpartijen' en is het kraken in dat licht een randverschijnsel. Maar het is wel een randverschijnsel dat duizenden mensen in dit land een directe oplossing biedt voor een reëel maatschappelijk probleem (woningnood) en bovendien in een minstens even belangrijke culturele en sociale behoefte voorziet, waarin 'de markt' en 'de overheid' klaarblijkelijk en mijns inziens fundamenteel te kort schiet.

  Met vriendelijke groet,

  BeantwoordenVerwijderen