maandag 15 januari 2007

Publiek-Privaat

Overheden kunnen niet alles alleen. Voor de realisatie van grote projecten zijn wij vaak afhankelijk van de daadkracht en deskundigheid van commerciƫle marktpartijen. Daarbij komt regelmatig de vraag aan de orde of je als gemeente wel voldoende grip op het verloop van zo'n project kunt houden, als je alles uit handen geeft aan zo'n marktpartij. Om dat te voorkomen kun je ervoor kiezen om zo'n project in hechte samenwerking uit te voeren waarbij je als gemeente wel de vinger aan de pols kunt houden, maar ook gebruik kunt maken van de expertise van een marktpartij. Zo'n samenwerking heet Publiek-Private Samenwerking of PPS.

Er is een tijd geweest dat PPS het toverwoord was voor alle problemen. In de loop der tijd is echter gebleken dat de resultaten in de praktijk nogal tegen vallen. Wat mij betreft is dat jammer, want voor de realisatie van ingewikkelde projecten geloof ik persoonlijk erg in dergelijke constructies.

Twijnstra & Gudde is een adviesbureau dat in de praktijk veel bezig is met het begeleiden van dergelijke vormen van samenwerking. Zij komen tot de conclusie dat het verschil in cultuur tussen overheidsorganisaties en het bedrijfsleven wel eens de reden kunnen zijn van het mislukken van PPS projecten. Om dat eens wat beter te onderzoeken zijn zij gestart met een project onder de naam PPStoelendans. In het kader van dit project hebben zij een aantal bestuurders van o.a. gemeenten en provincies verzocht een duo te vormen met mensen uit de top van het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat deze duo's elkaar in de gelegenheid stellen een kijkje in elkaars keuken te nemen om elkaar zodoende beter te leren begrijpen. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt om samenwerkingsprojecten tussen overheid en bedrijfsleven beter te laten verlopen.

Een tijdje geleden hebben de mensen van Twijnstra & Gudde mij verzocht om aan dit project mee te doen. Sinds kort vorm ik een koppel met Willem de Jager, divisie-directeur Vastgoed bij Heijmans NV (foto). Vanmorgen ben ik een ochtend met hem op stap geweest om aanwezig te zijn bij een aantal besluitvormingstrajecten binnen zijn bedrijf. De komende tijd volgen er nog een aantal gelegenheden. Daarnaast zal hij de komende periode met mij meelopen om te zien hoe de besluitvorming bij onze gemeente in zijn werk gaat. Als het goed is leren we zo van elkaar hoe overheid en bedrijfsleven beter samen kunnen werken. Die kennis kan Twijnstra & Gudde weer gebruiken om samenwerkingsverbanden te begeleiden.

Als wij als gemeente op een goede manier willen inspelen op de wensen van onze inwoners, dan kan dat niet zonder samenwerking met deskundige en sterke marktpartijen. Daarom werk ik graag mee aan initiatieven die deze vorm van samenwerking in de toekomst kunnen verbeteren. Vandaar.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten