dinsdag 16 januari 2007

Raad

Vanavond heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Binnenstad II vastgesteld. Voor mij als wethouder van Ruimtelijke Ordening zijn dat belangrijke beslissingen. Zo'n vaststelling vormt een afsluiting van een lange periode waarin ik samen met de betrokken ambtenaren heb gewerkt aan dit plan.

Onderdeel van die voorbereiding vormen de vele besprekingen met inwoners die in zo'n gebied een belang hebben. Als je tijdens de voorbereiding goed luistert naar deze mensen dan kun je over het algemeen behoorlijk tegemoet komen aan de meeste wensen. Dat lukt echter niet in alle gevallen, zodat ook bij de uiteindelijke vaststelling van het plan altijd wel wat mensen overblijven die bezwaar houden tegen onderdelen van het bestemmingsplan. Het is dan aan de gemeenteraad om daar een uitspraak over te doen.

Ook bij het bestemmingsplan dat vanavond op de agenda stond was dat het geval. Mensen die vonden dat het plan onvoldoende rekening hield met hun wensen hebben leden van de gemeenteraad de afgelopen week bestookt met e-mail. Ook ik ontving de afgelopen week veel e-mail over dit onderwerp.

Een mevrouw schreef in haar mail dat ze niet de verwachting had dat haar schrijven nog iets aan het besluit zou veranderen, maar dat ze haar bezwaren toch naar voren wilde brengen. Ik heb haar mail goed gelezen en geantwoord dat ik haar argumenten zou betrekken bij de behandeling van het plan door de gemeenteraad. Bovendien schreef ik haar dat haar mail wel degelijk invloed zou kunnen hebben op de uitkomst van het raadsdebat omdat ik inmiddels heb ervaren dat de Leidse raad wel degelijk bereid is te luisteren naar geluiden uit de stad.

Vanavond besloot de raad het plan op onderdelen aan te passen. Bijna alle aanpassingen waren een rechtstreeks gevolg van reacties die op het bestemmingsplan waren binnengekomen. Ook de mevrouw die mij mailde kreeg voor een deel haar zin.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten