vrijdag 4 mei 2007

Studentenhuisvesting

In december jl. gaf ik op deze plaats mijn mening over de Taskforce Studentenhuisvesting. Mijn verhaal kwam er toen op neer dat alleen het hebben van een taskforce geen enkele garantie was voor het oplossen van het probleem; het tekort van meer dan 1000 studentenwoningen in onze stad. Mijn verhaal was destijds aanleiding voor een artikel in het Leidsch Dagblad en vervolgens voor schriftelijke vragen van de CDA fractie.

Deze week schreef het geachte raadslid Joost Bleijie (foto) op zijn weblog opnieuw over dit onderwerp. Aanleiding voor zijn in mooie woorden beschreven, maar weinig vleiend commentaar aan mijn adres is het feit dat het college nu heeft besloten de ambtelijke ondersteuning van de taskforce te verminderen. De weblog van Joost was vanmorgen voor het Leidsch Dagblad weer aanleiding voor een net zo weinig vleiend artikel.

Wat mij betreft trekt Joost Bleijie, en het Leidsch Dagblad in zijn voetspoor, veel te snel en te onzorgvuldig conclusies.

De ambities van deze wethouder zijn op dit gebied niet minder geworden het afgelopen jaar, in tegendeel. Voor de periode tot 2010 hebben we nu 950 studentenwoningen in onze planning staan en ik ga ontzettend m'n best doen om te zorgen dat deze woningen er ook komen. Maar dat kan ik niet alleen. Sterker nog, de gemeente gaat zelf helemaal geen studentenwoningen realiseren. Daarvoor hebben we professionele organisaties in de stad als SLS, Duwo en de andere corporaties en marktpartijen. Zij zullen er uiteindelijk voor moeten zorgen dat deze woningen, en liefst nog meer, allemaal op tijd klaar zijn. Ik weet dat deze partijen het ook als hun taak zien om precies dit te gaan doen. De taak van de gemeente is om te coordineren en te zorgen dat deze huisvesters alle de benodigde gemeentelijke medewerking krijgen om hun plannen te realiseren.

Gezien de belangrijke rol van deze partijen ligt het wat ons betreft voor de hand dat zij ook een belangrijkere rol gaan spelen in de taskforce. En dus kan de gemeente daar een stapje terug doen. Dat is precies wat het college heeft besloten.

De gemeente gaat zich wat mij betreft vooral richten op het oplossen van praktische problemen die een snelle realisatie van goede plannen in de weg staan. De marktpartijen gaan doen waar ze goed in zijn, bouwplannen realiseren.

Tot ziens.


5 opmerkingen:

 1. maar dan blijf ik benieuwd waar die frase "de doelstellingen zijn gerealiseerd" uit de Ruimte voor nieuw beleid dan op slaat...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat is eenvoudig te verklaren. De taskforce studentenhuisvesting had de opdracht om de realisatie van extra studenteneenheden tot 2007 te stimuleren. Dat is dus klaar

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Omdat het 2007 is bedoelt u?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, maar ook de aantallen permanente en semi-permanente woningen die we ons toen hebben voorgenomen zijn gebouwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. het wordt mij duidelijker. maar de laatste vraag is: hoeveel woningen waren voorgenomen dan? En waar zijn die gebouwd?

  BeantwoordenVerwijderen