woensdag 1 december 2010

Prijzenfestival

Vanmiddag mocht ik op twee scholen in Emmeloord de Onderwijsprijzen Flevoland 2009-2011 uitreiken: op basisschool De Lichtboei en het Zuyderzee College (voortgezet onderwijs). Zij hebben een bronzen beeldje gekregen omdat ze met een originele activiteit hebben laten zien dat ze creatief en inventief zijn. De organisatie van de Onderwijsprijs is in handen van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie.

De Lichtboei heeft de prijs gewonnen voor hun project De Structuurgroep. Dat is een groep van twaalf leerlingen van 7 tot 12 jaar die een indicatie hebben gekregen voor speciaal onderwijs. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, én met plezier naar school gaan is voor hen een tussenvorm bedacht tussen speciaal en ‘gewoon’ onderwijs in. Zo zitten de kinderen een groot deel van de dag bij de andere kinderen in de klas. Daarmee wordt dus voorkomen dat ze naar een andere school moeten, met nieuwe kinderen en een nieuwe juf of meester. De groep is vorig jaar van start gegaan onder leiding van een professioneel team. De resultaten zijn goed. Besturen van andere scholen hebben al belangstelling getoond. Het Zuyderzee College heeft de prijs in de categorie voortgezet onderwijs gewonnen voor het project ‘A Beauty Afternoon’. Daarbij hebben leerlingen van klas 4 vmbo de opdracht uitgevoerd om een beautydag te organiseren voor allochtone bewoonsters van het nabije Asielzoekerscentrum Luttelgeest en allochtone deelneemsters aan een inburgeringscursus op het ROC Friese Poort in Emmeloord. Doel van het project was leerlingen kennis te laten maken met een voor hen vaak onbekende leefwereld en achtergronden van allochtone vrouwen.
Het Zuyderzee College is voor de tweede achtereen volgende keer winnaar van de Onderwijsprijs Flevoland. Wat mij betreft kunnen we daarmee rustig stellen dat Emmeloord inmiddels DE onderwijsplaats van de provincie is.
Deze prijzen hebben de scholen dus alvast binnen. Nu kunnen zij op naar de finale van de Nationale Onderwijsprijs in maart in de Beurs van Berlage. Ik wens beide scholen bij deze alvast ontzettend veel succes daar! Ik hoop jullie dan nogmaals te mogen feliciteren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten