dinsdag 30 november 2010

Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg

Vanmiddag heb ik aan de regionale pers een toelichting gegeven over het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011. In dat programma hebben we opgeschreven wat we volgend jaar gaan doen om de groep kwetsbare kinderen en jongeren de zorg te geven die ze nodig hebben. Belangrijk daarbij is dat we de jeugdzorg in Flevoland in 2011 op het huidige, hoge niveau handhaven, bijvoorbeeld door te voorkomen dat er nieuwe wachtlijsten ontstaan. Omdat we daarvoor van het rijk niet genoeg geld krijgen moeten we ook in 2011 als provincie zelf weer flink geld bijleggen, ruim 4,8 miljoen euro. Het komende jaar gaan we vooral hard werken aan een goede aansluiting tussen de verschillende vormen van zorg, gaan we beter kijken wat mensen zelf kunnen doen om problemen op te lossen en gaan we extra aandacht geven aan de begeleiding en opvang van kwetsbare meiden.



De provinciale jeugdzorg helpt als er ernstige problemen zijn bij het opvoeden en opgroeien. Het gaat dus om een zware vorm van zorg; die werkt alleen goed als er een goede aansluiting is bij lichtere vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning zoals gemeenten die bieden. Alle reden dus om daar volgend jaar weer stevig op in te zetten. Dat doen we bijvoorbeeld in het project Over en Weer. Daar werkt de jeugdhulpverlening samen met de maatschappelijke dienstverlening. Hierdoor is één samenhangend hulpverleningsaanbod met één methodiek ontstaan voor gezinnen die met meerdere problemen kampen. Een ander voorbeeld is de samenwerking van Triade, Nieuw Veldzicht en Vitree in één crisisteam. Hierdoor kunnen alle jongeren met een acute vraag binnen maximaal 24 uur hulp krijgen.

Verder gaan we in 2011 dus inzetten op eigen kracht: als provincie geloven we erg in de eigen kracht van gezinnen om hun problemen op te lossen. Familie en buren kunnen vaak beter inspelen op de problemen dan een buitenstaander. Dat blijkt ook uit de praktijk.
Ondanks wat hun ‘benaming’ misschien doet vermoeden, hebben ook kwetsbare meiden eigen kracht. We moeten ze alleen wat meer helpen om die naar boven te halen en voor zichzelf op te komen. Voor kwetsbare meiden met kinderen die het alleen niet redden, komt meer opvang; daarnaast letten we beter op meiden die het gevaar lopen slachtoffer te worden van loverboys. We zorgen ervoor dat er weerbaarheidstrainingen worden gegeven op scholen en dat hulpverleners beter in staat zijn signalen te herkennen die op deze risico 's wijzen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten