dinsdag 24 juli 2012

Roel Bekker

Het zomerreces is voor de meeste bestuurders inmiddels begonnen. Zelf ben ik nog een week of twee op mijn post voor ik kan gaan genieten van een vakantie. Gedurende het reces nemen we elke dinsdag met een afgeslankt college nog een aantal beslissingen. Zo ook vandaag. Vanmorgen hebben we bijvoorbeeld besloten om de heer Roel Bekker aan te stellen als voorzitter van het Open planproces nieuwe natuur in Flevoland. Hij krijgt de gewichtige taak om met een nog samen te stellen commissie een advies op te stellen over hoe wij verder moeten met het project Oostvaarderswold.

Roel Bekker was eerder Secretaris Generaal van het ministerie van VWS en Secretaris Generaal Vernieuwing Rijksdienst. Begin 2012 ging hij met pensioen. Op het ogenblik is hij nog bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden.

De benoeming van Roel Bekker is de nadere uitwerking van de motie die in mei na een rumoerige statenvergadering werd aangenomen. Hij krijgt een opdracht om nu zelf een commissie samen te stellen en aan het werk te gaan. Voor mij is het nu even afwachten.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten