donderdag 14 maart 2013

Werkbezoek aan Dronten

In het kader van mijn portefeuille jeugdzorg bezoek ik met regelmaat de Flevolandse gemeenten om met eigen ogen te zien hoe het jeugdbeleid van de gemeenten aansluit op de provinciale jeugdzorg. Een goede aansluiting en samenwerking is vooral van belang voor de ouders en kinderen in zorg. De overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 maakt een goede afstemming voor hen nog belangrijker. Daarom sloot ik in oktober 2012 een convenant af met gemeenten (zie foto) om hierover goede afspraken te maken.

Vanmiddag bezocht ik Dronten en had een ontmoeting met wethouder Jan de Graaf (op de foto in het midden).

Het streven van de gemeente Dronten is erop gericht om de ouders en kinderen die ondersteuning nodig hebben op terrein van onderwijs of zorg via één ingang toe te leiden naar deze ondersteuning. Voor het basisonderwijs is dit al aardig gelukt en voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is men flink op weg. Om dit zover te krijgen heeft het samwerkingsverband 'weer samen naar school' gebruik gemaakt van een flinke provinciale subsidie.

Verder heb ik uitgebreid gesproken over de voorbereidingen van de gemeente met het oog op de overdracht in 2015. Er moet nog veel gebeuren, maar in Dronten gebeurt dat met de partners samen en dat is wat mij betreft een voorwaarde voor succes. We waren het met elkaar eens dat de komende maanden in dit opzicht heel belangrijk worden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten de belangrijkste besluiten genomen zijn.

Ik kijk met veel belangstelling uit naar de verdere invulling van de transitie en transformatie in Dronten en in de andere gemeenten in Flevoland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten