maandag 13 juni 2016

Politiek aktief

In mijn contacten met inwoners merk ik bijna dagelijks hoe groot de afstand tussen burgers en de plaatselijke politiek is. Mensen weten vaak niet hoe besluiten van de gemeente tot stand komen en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Natuurlijk probeer ik dat uit te leggen door te praten over het werk van de raadsleden, de wethouders en de burgemeester en te vertellen hoe de democratie binnen onze gemeente werkt. Daarmee probeer ik begrip te creĆ«ren en hoop ik ook dat duidelijk wordt waarom iets lang kan duren. Ik wil graag investeren in de bewustwording van inwoners als het gaat om de werking van de lokale democratie en hoe zij daar invloed op kunnen hebben. 

Zo had ik onlangs contact met mensen van Pro Demos, een organisatie die zich bezig houdt met vraagstukken die te maken hebben met democratie en onze rechtsstaat. Zij hebben een leerzame  cursus ontwikkeld die bedoeld is om kennis te maken met de plaatselijke politiek. De cursus laat zien hoe de democratie binnen een gemeente werkt en hoe je daar als inwoner invloed op kunt hebben.
Daaruit ontstond het idee om de cursus ook naar onze gemeente te halen. Dat is gelukt! De cursus komt binnenkort in de catalogus van Samenwerken in Breukelen (SWIB). De catalogus verschijnt
in augustus en wordt via de Vechtstroom verspreid. De cursus start eind september en beslaat 6 avonden. De laatste avond is een bezoek aan de decembervergadering van de gemeenteraad. Als burgemeester zal ik zelf ook een aantal avonden voor ‘de klas’ gaan staan.

Wat ik ook dagelijks ervaar, is dat er onder de inwoners en bedrijven binnen onze gemeente heel veel kennis en kunde aanwezig is over allerhande onderwerpen. Ik zeg vaak dat de 64.000 inwoners van Stichtse Vecht samen veel meer weten dan de mensen in het gemeentehuis. Daarmee zeg ik niets ten nadele van de ambtenaren en bestuurders die zich met ziel en zaligheid inzetten voor de plaatselijke democratie. Ik bedoel dat we als gemeente (te) weinig gebruik maken van de kennis en kunde die binnen onze gemeentegrenzen aanwezig zijn.

Al die kennis kunnen we ook goed gebruiken voor het opstellen van een nieuwe toekomstvisie. In mijn 100-dagen brief van vorig jaar heb ik de raad o.a. voorgesteld te werken aan zo’n visie voor de gemeente. Een visie die houvast biedt voor belangrijke beslissingen in de toekomst. Ed Kamans, eindredacteur van VARNWS, omschreef het in zijn politiek commentaar treffend als een nieuw kompas voor de gemeente. Het opstellen van zo’n visie betekent vooral keuzes maken. We moeten vragen beantwoorden zoals wat voor gemeente willen we zijn over 15 of 20 jaar?


Om een breed gedragen visie op de toekomst te kunnen ontwikkelen, willen we graag gebruik maken van de in Stichtse Vecht aanwezige kennis en kunde. Samen met, inwoners, raadsleden, bedrijven, organisaties, deskundigen en andere betrokkenen willen we nadenken over morgen en willen we uitgebreid het gesprek aangaan. De te ontwikkelen visie zal een toekomstbeeld schetsen waar de inwoners van Stichtse Vecht voor staan en in geloven.  We willen graag uw mening horen. U kunt zich aanmelden om mee te denken. Dat kan door een e-mail te sturen naar toekomstvisie2035@stichtsevecht.nl .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten