vrijdag 11 november 2016

Samen werken aan veiligheidOpenbare orde en veiligheid is misschien wel het belangrijkste onderdeel van mijn werk. Daarom schrijf ik er met enige regelmaat over. Zeker in deze tijd van het jaar waarin de dagen korter en de nachten langer worden. Dat is ook de tijd waarin het inbrekersgilde het meest van zich laat horen. Dat betekent dus extra waakzaam zijn met z’n allen.

Tijdens de donkere dagen neemt het aantal inbraken toe. Wist u dat de meeste woninginbraken in de wintermaanden plaatsvinden aan het eind van de middag en het begin van de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er in de woning op dat moment geen licht brandt, wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor verdachte situaties minder snel worden opgemerkt. Een dief kan op dat moment eenvoudig zijn slag slaan.

Misschien vraagt u zich nu af of het dan zo slecht gesteld is in Stichtse Vecht met de veiligheid? Het antwoord is: nee, helemaal niet! Voor het vijfde jaar op rij is het misdaadcijfer in onze gemeente namelijk gedaald. Dat zeg ik met enige trots, want het laat zien dat het sinds 2012 ingezette veiligheidsbeleid zijn vruchten afwerpt.

Wat we wel eens vergeten, is dat iedere inbraak en ieder incident slachtoffers kent. Deze mensen hebben een ingrijpende gebeurtenis te verwerken, die er flink inhakt, en daar helpen cijfers niet bij, hoe mooi ze ook zijn. Wat wel helpt is de steun van de omgeving. Dat hoorde ik de afgelopen maanden van politieagenten die ik sprak. De slachtoffers krijgen vaak steun uit de directe omgeving - de buurt  of  straat - en uit het eigen dorp. Ik kan u zeggen: dat helpt hen enorm! We tonen daarmee dat we een solidaire gemeenschap vormen.


Veiligheid - en zeker het veiligheidsgevoel! - bevorderen we alleen  als we er samen aan werken. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit de gemeente met preventietips en de inrichting van de (woon)omgeving. Hulpdiensten en politie leveren een bijdrage door via 112 snel bereikbaar te zijn bij verdachte situaties. De buurtpreventieteams hebben een belangrijke rol door onder andere te surveilleren in de buurt of de wijk en de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente maken extra uren in december. En als bewoner bent u onmisbaar door alert te zijn, uw oren en ogen open te houden en verdachte situaties direct te melden via 112. Als solidaire gemeenschap geven we zo met elkaar een duidelijk signaal af richting mensen met minder goede bedoelingen.

U kunt zelf ook helpen aan de veiligheid in uw wijk. Meldt u aan voor de BuurtWhatsApp bij u in de buurt of wijk. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en werkt als een moderne vorm van buurtwacht. In Stichtse Vecht hebben inmiddels meer dan 45 buurten een dergelijke WhatsApp-groep!

U kunt zich aanmelden voor een BuurtWhatsApp door een mail te sturen naar samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl.

Tot ziens. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten