donderdag 3 november 2016

Stichtse Vecht in Dialoog

Van 4 tot 13 november is het de nationale Week van de Dialoog. Deze week is een initiatief van de stichting Nederland in Dialoog (zie ook www.nederlandindialoog.nl). Deze stichting wil  de sociale samenhang in de samenleving versterken door mensen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Steeds meer steden en gemeenten in Nederland doen er aan mee. Stichtse Vecht ook.

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit over een van tevoren bepaald thema.  Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

Het thema voor dit jaar is ‘respect’

In het verleden was ik al eens betrokken bij dit mooie initiatief. Toen ik onlangs een vraag kreeg om ook in Stichtse Vecht een dialoogtafel te ondersteunen, heb ik direct mijn werkkamer in Goudestein aangeboden. Met elkaar in dialoog kunnen gaan, is immers belangrijk in onze samenleving.

Het thema dit jaar is ‘respect’. We gaan hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van de volgende vragen: Wanneer heb je respect voor anderen, hoe merk je dat anderen je respecteren?  Hoe ga je om met mensen die anders denken, leven, werken en geloven dan jij? Geeft u uw oordeel ook als dat een ander kwetst? Luistert u naar een ander om te onderzoeken wat de ander bezielt? Wat betekent respect in uw contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we samenleven en -werken? Hoe gaat u respectvol om met huisgenoten, vrienden, familie, collega’s en buurtgenoten in het dagelijks leven en op sociale media? Wat is uw ideaal als het gaat om respect en wat kun je doen om dit te realiseren?


Meedoen?

Wilt u graag meedoen aan een dialoog over het thema ‘respect’, dan nodig ik u bij deze uit om deel te nemen aan een ontbijt-dialoog op mijn werkkamer in Goudestein op woensdag 9 november van 8.00 tot 10.30 uur. Eerst gaan we samen ontbijten en kennismaken, en daarna met elkaar respectvol in dialoog. Marijke Zoetelief (foto) zal als getrainde tafelbegeleider het gesprek leiden. Oud en jong, iedereen kan meedoen. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar marc.witteman@stichtsevecht.nl (onderwerp: dialoog) met uw leeftijd en in drie zinnen waarom u graag mee wilt doen. Wilt u wel meedoen aan een dialoog, maar kunt  u niet op deze datum en tijdstip, dan kunt u alsnog een e-mail sturen. Maar zet u daar dan wel in wanneer u wel kunt.  Als er later een vervolg komt, nodigen we u alsnog uit.

Ik zie u graag op woensdag 9 november om 8:00 uur in buitenplaats Goudestein te Maarssen.

Tot ziens.Geen opmerkingen:

Een reactie posten