donderdag 29 maart 2018

Na de verkiezingen


Vorige week mocht u naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijke referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een vo
lle aula van Broklede mocht ik ’s avonds de uitslagen van raadsverkiezingen presenteren. Met een opkomst van ruim 57% voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen we boven het landelijke gemiddelde van 55%. Een prachtig resultaat waar ik iedereen voor wil bedanken, die de moeite nam om van zich te laten horen. Onze slogan voor deze verkiezingen was ‘Geef Stichtse Vecht kleur’ en dat hebben heel veel inwoners gedaan. Het is nu aan de nieuwe raad om daar verdere invulling aan te geven.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalden we ook al zo’n mooi resultaat. In 2014 ging bijna 56% van onze stemgerechtigden naar het stembureau.  Het is duidelijk dat u begaan bent met uw leefomgeving en de toekomst van onze mooie gemeente.

Wat was woensdag 21 maart een lange dag voor de stembureauleden. Ik wil hen dan ook nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Ze hebben van mij een cadeautje gekregen, dat ik samen met PAUWbedrijven voor hen heb ingepakt. Ik vind het echt heel bijzonder dat er steeds weer zoveel mensen zijn die zich aanmelden om dit feestje van de democratie mogelijk te maken. En dat terwijl ze er maar een kleine vergoeding voor krijgen.

Afgelopen vrijdag heb ik in een openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve einduitslag van deze verkiezingen bekend mogen maken. Aan de hand van deze uitslag wordt bepaald hoeveel zetels elke partij mag innemen in de gemeenteraad. In totaal zijn er 33 zetels te verdelen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels de partij krijgt. De nieuwe raad wordt op 29 maart geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor nemen we afscheid van de oude raad.

Maar met de installatie van de raad zijn we er nog niet. Onder aanvoering van de grootste partij, bij ons is dat nu de VVD, zijn de partijen afgelopen zaterdag gestart met onderhandelen over de belangrijke onderwerpen voor de komende jaren? Partijen die het eens worden over het programma voor de komende 4 jaar vormen daarna samen de nieuwe coalitie.

En de partijen die niet in de coalitie zijn gekomen? Meestal fungeren zij de hele raadsperiode als een soort luis in de pels. Ze volgen alles kritisch maar zullen zelf ook met ideeën komen, waar dan weer democratisch over wordt besloten.
De coalitie zal ook de nieuwe wethouders voordragen aan de raad. De door de raad benoemde wethouders en ik vormen samen het college van burgemeester en wethouders. Wij gaan ervoor zorgen dat de plannen van de raad goed worden uitgevoerd. Daar kunt u op rekenen!
Tot ziens.

1 opmerking:

  1. Geachte burgermeester Witteman.
    Ik lees in de VAR van 5 april de volgende kop “ vergadertijd kan de helft minder”… daar is iedereen het volledig mee eens! Hoe gaan we dat doen? Ik geef u enkele suggesties. Zorg ervoor dat er meer hamerstukken komen en zorg dat de discussies gevoerd worden in de commissievergaderingen. 10 dagen voorafgaand aan deze vergaderingen dient alle informatie aanwezig te zijn waarop de besluitvorming van toepassing is, zodat er in de fractievergaderingen een helder standpunt kan worden genomen op basis van die informatie. Dat is de theorie. De praktijk: voortdurend, tot zelfs in de raadsvergadering aan toe dient zich steeds weer nieuwe informatie aan, art.41 vragen zijn onbeantwoord gebleven en de discussie loopt uit de hand door gefrustreerde raadsleden. De oorzaak is duidelijk, het College blijft voortdurend in gebreke om tijdig de correcte en volledige informatie aan te leveren, terwijl zij vaak al jaren bezig is met de voorbereidingen. Voor dit probleem kunt u de raad niet verantwoordelijk stellen. Mijn goede raad, gaat u eens goed in gesprek met uw College en ambtenaren en doe wat aan dit probleem. Het resultaat zal zijn dat de raadsvergaderingen veel efficiënter verlopen.
    Met vriendelijke groet, Nico Bos, Loenen aan de Vecht.

    BeantwoordenVerwijderen