woensdag 21 maart 2018

Gaat u stemmen?


Vandaag mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing voor Stichtse Vecht en voor het raadgevend referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Vandaag mag u meebepalen wie de komende vier jaar in de gemeenteraad de belangen van alle inwoners van Stichtse Vecht, jong en
oud, vertegenwoordigt.

De gemeenteraad – het hoogste orgaan van de gemeente - heeft een belangrijke rol bij besluiten over de toekomst van Stichtse Vecht. Of het nu gaat om bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, jeugdzorg, armoedebestrijding of sport- en speelvoorzieningen in uw wijk. Door te stemmen beslist u mee over de toekomst van onze gemeente.

Vroeger was stemmen een plicht, die dwang bestaat gelukkig niet meer. Nu is stemmen een recht, u mag. Het woord is aan u. Daarom hoop ik van harte dat u vandaag van dat stemrecht gebruik maakt. In Stichtse Vecht proberen we het zo makkelijk mogelijk voor u te maken om te stemmen. Verspreid over de gemeente hebben we 34 stembureaus. Er is er altijd wel één in uw buurt. Als u nog niet heeft gestemd, ga dan snel naar het stembureau. U kunt uw stem tot 21.00 uur vanavond uitbrengen.

U krijgt van mij geen stemadvies. Dat bepaalt u zelf. U bent per slot van rekening de baas. Als burgemeester sta ik boven de politieke partijen. Toch voer ik ook campagne, zou je kunnen zeggen. Namelijk voor een hoge opkomst. Als individu hebben we misschien weinig invloed. Maar door te stemmen bepaalt u samen met anderen de toekomst van Stichtse Vecht. Uw stem telt dus wel degelijk mee. Ik hoop zeer dat u de kans om te stemmen niet laat liggen en uw stem laat horen.

We hebben de neiging onze democratische verworvenheden als vanzelfsprekend te beschouwen. We zijn in Nederland niet ander gewend. Dat dit echter lang niet overal zo is, realiseren we ons nauwelijks. Op verschillende plekken in de wereld moeten mensen hun stemrecht iedere dag bevechten. Dat laat zien hoezeer we het stemrecht - een grondwettelijk recht - in ons land moeten koesteren.

Op de stembureaus zijn vandaag 204 stembureauleden actief. Zij zorgen ervoor dat het verkiezingsproces vlekkeloos verloopt en tellen ’s avonds de stemmen. Daarnaast komen er ’s avonds 30 mensen helpen bij het tellen op de grote stembureaus. Ik heb enorme bewondering voor de vrijwilligers die zoiets tegen een kleine vergoeding willen doen. De stembureauleden hebben ook een verplichte instructieavond bijgewoond, zodat ze precies weten wat ze moeten doen.

Vanavond organiseert de gemeente een uitslagenavond in de aula van de Regionale Scholengemeenschap Broklede, Schepersweg 6a in Breukelen. Ik nodig u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om de voorlopige uitslagen van de verkiezingen met ons te volgen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten