woensdag 13 juli 2005

Boerenjachthaven

Leden van het college van burgemeester en wethouders houden zich doorgaans niet bezig met sollicatieprocedures voor vacatures binnen de ambtelijke organisatie. Meestal laten we dit soort werkzaamheden over aan de gemeentesecretaris. Het is onderdeel van zijn/haar verantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. Een uitzondering op deze regel is wanneer de functie van secretaris zelf, of diens vervanger, vacant is. In dat geval moet het bestuur dus wel zelf aan de slag. Enige tijd geleden deed ik u al verslag van de gesprekken die ik in dit kader samen met mijn collega burgemeesters voerde met kandidaat-gemeentesecretarissen voor de gemeente Teylingen. In principe hebben we die procedure afgerond, maar hebben we in afwachting van de beslissing in de Eerste Kamer over de fusie nog geen aanstelling bekend kunnen maken. In navolging van deze procedure hadden de drie burgemeesters vanmorgen uitgetrokken voor sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de functie van adjunct secretaris. Ook dit zal in de komende weken moeten leiden tot een kandidaat waarmee vervolgens de 'directiefuncties' van de nieuwe organisatie zijn ingevuld. Bij de verdere invulling van vacatures in de nieuwe organisatie zal deze directie een belangrijke rol hebben. Als burgemeesters kunnen we dan weer wat op afstand gaan staan.

Vanmiddag samen met wethouder Van Klinken op bezoek geweest bij een veehouderij annex recreatieboerderij. Warmond kent van oudsher een groot aantal veeboeren. Ook op dit moment zijn we in de Bollenstreek nog steeds de gemeente met het grootste aantal bedrijven op dit gebied. In de loop der jaren hebben deze bedrijven de inkomsten echter terug zien lopen en zijn gaan zoeken naar alternatieve vormen van inkomsten. Veel boeren rondom de Kaag hebben toen een extra inkomstenbron gevonden in de recreatie, voor een belangrijk deel het aanbieden van (vaak illegale) ligplaatsen voor boten. Bovendien konden bij het bedrijf waar we vanmiddag waren ook nog groepen terecht voor 'boerengolf'. Een partijtje golf spelen in het weiland tussen de koeien, die daar overigens weinig moeite mee blijken te hebben. In Warmond kan het. De betreffende eigenaar wilde met ons praten over een probleem met de uitbreiding van het aantal ligplaatsen bij het bedrijf. Een ingewikkelde kwestie overigens waarover ik nu niet verder zal uitweiden. We gaan samen kijken hoe we een oplossing kunnen vinden.

Mijn middag eindigde met een bezoek van de Chef Kabinet van de provincie Zuid-Holland aan Warmond. Vandaag was het een half jaar geleden dat ik als burgemeester in Warmond begon. In verband daarmee kwam hij namens de commissaris van de koningin eens kijken hoe het met me ging. Belangstelling waar ik in ieder geval mee ingenomen was. Het stelde mij in de gelegenheid om een aantal zaken te bespreken waar ik de afgelopen tijd tegen aangelopen was. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gesproken over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de fusie etc.

Uiteindelijk is het de Warmondse gemeenteraad die moet beoordelen of ik m'n werk naar behoren uitvoer. Dat neemt niet weg dat het prettig was om hierover eens van gedachte te kunnen wisselen met een vertegenwoordiger uit de provincie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten