dinsdag 5 juli 2005

Klein college

Het is in Warmond gebruikelijk dat de collegevergaderingen ook tijdens de vakantietijd gewoon doorgaan. Wij hebben dus geen zomerreces zoals de leden van de Tweede Kamer dat wel hebben. Wat mij betreft is dat binnen een kleine gemeente een goede gewoonte, op die manier hoeven onze inwoners ook niet langer dan noodzakelijk is te wachten op onze besluiten. Om dat te kunnen doen hebben we de afspraak dat de leden van het college niet allemaal tegelijk op vakantie gaan.

In Warmond bestaat het college uit een burgemeester en 2 wethouders. Door de vakantie is de bezetting de komende tijd niet meer dan twee personen. Dat kan voordelen hebben doordat de vergaderingen bijvoorbeeld sneller klaar zijn, maar het kan ook nadelen hebben wanneer de aanwezige collegeleden het over een bepaald onderwerp niet eens zijn. Om die reden zullen 'zware' politieke onderwerpen bij voorkeur niet tijdens deze periode aan de orde komen. Als het echt moet kunnen we overigens bij het 'staken' van stemmen in een college toch besluiten nemen omdat in dat geval de stem van de burgemeester dubbel telt. Een mogelijkheid die ik overigens alleen bij hoge uitzondering zou gebruiken.

Vandaag hadden we dus zo'n eerste collegevergadering met een kleine bezettig. Dat liep overigens uitstekend, we hebben onze wekelijkse besluiten keurig afgehandeld.

Vanmiddag hadden we de twee wekelijke stuurgroep Teylingen, het platform waarin de colleges van Voorhout, Sassenheim en Warmond de voortgang van de fusie bewaken. We hebben opnieuw een uitgebreide discussie gehad over de formatieomvang van de nieuwe gemeente. De wensen die we in eerdere besprekingen naar voren hadden gebracht zijn door onze ambtenaren goed opgepakt en in de voorstellen verwerkt. In grote lijnen hebben we dit onderwerp nu afgerond zodat men door kan gaan met de voorbereidingen voor de nieuwe organisatie.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten