dinsdag 19 juli 2005

Beloningsbeleid

We hadden vanmorgen niet zo'n lange collegeagenda. In verband met de vakantie van de wethouder Ruimtelijke Ordening hebben we een aantal besluiten met betrekking tot dit beleidsterrein aangehouden tot de eerste vergadering waarin we als college weer voltallig zijn. Wel hebben we ingestemd met het voorstel om een plan te maken voor de inrichting van onze historische Dorpstraat. Zodra de bouwprojecten op de kop zijn afgerond moeten we de inrichting gaan aanpakken. Het is een oude wens van de gemeenteraad om dit op tijd aan te pakken. We hebben gesproken over de vraag of hier een grondige herinrichting nodig is of dat we kunnen volstaan met een meer beperkte aanpak. We neigen naar het laatste, maar willen daar graag de mening van deskundigen nog eens over horen. Daarnaast vonden we het als college ook belangrijk om belanghebbenden tijdig bij de plannen te betrekken.

Ondanks de vakantieperiode hadden we vanmiddag een bijeenkomst van de stuurgroep voor de fusie. We hadden een lastige discussie over de ontwerpen voor een nieuwe huisstijl. Ieder heeft over een dergelijk onderwerp toch weer zijn eigen subjectieve mening. Uiteindelijk hebben we met veel mitsen en maren en met het nodige voorbehoud gekozen voor een nieuw beeldmerk voor de gemeente Teylingen. Het betreffende ontwerpbureau kan nu op basis van ons beluit de ingeslagen richting verder uitwerken. Het zal nog een aardige klus worden om dit allemaal op tijd klaar te hebben.

Verder hebben we met elkaar gesproken over personeelsformatie en beloningsbeleid in de nieuwe gemeente. De medewerkers willen met betrekking tot dit onderwerp natuurlijk graag mooie regelingen afspreken. De gemeenteraden wensen daarentegen dat we de kosten voor de nieuwe gemeente zoveel mogelijk in de hand houden, het is immers gemeenschapsgeld. Als colleges zitten we als het ware tussen deze twee belangen in. Dat is zo nu en dan best lastig, maar het is onze verantwoordelijkheid om uiteindelijk met een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is. Vandaag hebben we onze strategie met betrekking tot dit onderwerp doorgesproken. Morgen gaan we daarover praten met een delegatie van onze medewerkers.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten