donderdag 12 februari 2009

Haagweg

Vandaag heb ik een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin staat dat we overeenstemming hebben bereikt met La Linea, de eigenaar van het Haagwegterrein. Hierdoor kan dit gebied zolang wij dat nodig vinden in gebruik blijven als een van de belangrijkste parkeervoorziening voor de binnenstad. Met deze overeenstemming is de helft van het aantal te realiseren parkeerplaatsen uit het coalitieakkoord zeker gesteld. Het resterende deel komt in de loop van dit jaar als de besluitvorming rondom de Morspoortgarage kan worden afgerond.

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. Een jaar lang mocht ik de onderhandelingen aanvoeren waarvan de uitkomst eigenlijk op voorhand vast stond. Deze parkeervoorziening op precies deze plaats stond beschreven in het coalitieakkoord. Dat weet de gemeenteraad, dat wist ik als verantwoordelijk wethouder, maar dat wist natuurlijk ook de eigenaar van dit terrein tijdens de onderhandelingen. Coalitieakkoorden zijn nu eenmaal openbare documenten. Daardoor moest ik dus onderhandelen met een partij die het in haar macht had om dit belangrijke collegedoel te laten mislukken. Daardoor kon ik voorstellen van de tegenpartij nauwelijks geloofwaardig afwijzen wanneer de prijs te hoog werd. Mijn positie lag open en bloot op de onderhandelingstafel terwijl mijn tegenpartij de kaarten dicht tegen de borst kon houden.

Dat werd allemaal nog erger tijdens de begrotingsbehandeling eind 2008 toen de raad mij opriep om een beetje op te schieten met de broodnodige parkeervoorziening. Bovendien stelde de raad toen een flink budget beschikbaar om dat voor elkaar te krijgen. Een dag later was de prijs van het Haagwegterrein weer gestegen.

Soms is al die openheid best lastig. Dat we er toch uitgekomen zijn heeft iets te maken met het feit dat voor mijn onderhandelingspartners het belang om er samen uit te komen uiteindelijk de voorkeur kreeg boven een lange slepende juridische procedure waarin we recht tegenover elkaar zouden staan. Daarmee hebben ze het ‘gat van La Linea’ weten te voorkomen en dat valt te prijzen.

De overeenkomst ligt nu ter goedkeuring bij de gemeenteraad.

Tot ziens.

2 opmerkingen:

 1. Een mooi succes: SSL is een voorbeeldig initiatief waar Leiden trots op mag zijn.

  Uw argumentatie naar aanleiding van de reactie van SSL ("wij willen het hele terrein!")
  lijkt mij -als een stadsbrede afweging gemaakt wordt- redelijk en gerechtvaardigd.

  Nog een paar losse opmerkingen:
  - wilt u in uw blog misschien een of meerdere keren extra aandacht besteden aan de gemeentelijke (re)organisatie?
  - kunt u binnen afzienbare termijn de web-site van Leiden, d.i. het digitale visitekaartje van onze stad leiden.nl, upgraden?
  - een herhalingsverzoek: digitale communicatie&dienstverlening is een aandachtspunt van B&W. Ik zou het zeer waarderen indien ook de burgemeester, de gemeente-secretaris en de concerndirectie op een of andere manier hun bijdrage leveren aan deze inspanningsintentie. Op internet liggen allerlei kansen voor het grijpen die vooralsnog onbenut blijven, dat is toch zonde? Is hier sprake van onwil of koudwatervrees? U hoeft overigens niet bang te zijn voor onwelgevallige of ongemanierde communicatie van lastige burgers hoor: schakel de reactiemogelijkheid gewoon uit,punt

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer Mentink,

  Mijn stelling is dat de meeste inwoners weinig intresse hebben in de manier waarop de gemeentelijke organisatie in elkaar zit. De interesse gaat vooral uit naar de kwaliteit die dezelfde organisatie kan leveren. Vandaar dat ik hier niet zoveel over P&O onderwerpen schrijf. Dat neemt niet weg dat de komende evaluatie van het reorganisatieproces Anders Werken vast aanknopingspunten gaat bieden voor een bijdrage op mijn weblog. U hoort op dit punt nog van me.

  Met betrekking tot de gemeentelijk website kan ik u meedelen dat men hard werkt aan de noodzakelijke vernieuwingen. Nog even geduld zou ik zeggen. Overigens is dit onderdeel de verantwoordelijkheid van mijn collega Pieter van Woensel.

  Met betrekking tot het herhalingsverzoek is mij niet duidelijk wat u nu precies van mij vraagt. Graag enige verduidelijking.

  Groet,
  Marc W

  BeantwoordenVerwijderen