dinsdag 3 februari 2009

Mijlpaal

Na een informatiebijeenkomst vorige maand vergaderde de commissie Onderwijs en Samenleving vanavond over het collegebesluit om het Project Huis van de Sport middels een gebiedsconcessie op de markt te zetten. In grote lijnen kreeg ik de steun van de commissie om de aanbesteding van dit project nu verder uit te werken. Wat mij betreft goed nieuws en een nieuwe mijlpaal in dit bijzondere sportproject. Wel werden er vanuit de commissie een aantal zinvolle opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. Deze kan ik in de verdere planvorming mee nemen. Bovendien hebben de fracties daarmee aangegeven op welke manier ze het uiteindelijke voorstel van het college zullen beoordelen.

De komende tijd gaan we hard aan het werk met dit plan om volgens planning voor het einde van dit jaar met een definitief voorstel naar de gemeenteraad te komen. 9 februari heb ik een bijeenkomst met de direct betrokken sportverenigingen om afspraken te maken over de manier waarop we de komende tijd samen gaan optrekken.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten