dinsdag 3 februari 2009

Baas boven baas

Het college van Burgemeester en Wethouders legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is immers het hoogste bestuursorgaan binnen onze gemeente, dat staat voor de leden van het college natuurlijk niet ter discussie. Er zijn in Leiden echter mensen die daar heel anders over denken. Zij plaatsen het bestuur van de 3 octobervereeniging nog boven de gemeenteraad. Hoe het ook zij, het college ontving vandaag het bestuur van deze eerbiedwaardige vereniging voor een lunch in het stadhuis.

Naast de gebruikelijke uitwisseling van beleefdheden hebben we met elkaar gesproken over plannen voor de komende viering en herdenking van 3 october. Het bestuur kan geen gebrek aan ambitie worden verweten voor zover het gaat om hun programma voor de komende jaren. Tijdens het gesprek gaven zij blijk van veel energie en daadkracht.

Hoe kan het eigenlijk ook anders. In tegenstelling tot ons college of de gemeenteraad hoeft het bestuur van de 3 october vereeniging op geen enkele wijze inspraak toe te laten op de invulling van het grote feest en de herdenking. Dit terwijl het toch gaat om een zaak die van groot belang is voor al onze inwoners. Zouden ze dan echt het machtigste orgaan van de stad zijn?

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten