donderdag 17 februari 2011

Sport 2.0

Vanmiddag mocht ik namens de provincie mijn handtekening zetten onder het plan van aanpak Sport 2.0 voor Almere. Het plan beschrijft de manier waarop gemeente en provincie met het rijk en NOC*NSF samen gaan optrekken voor sportvoorzieningen in Almere. Het eerstvolgende resultaat van deze samenwerking is een plan voor de ontwikkeling van sportvoorzieningen in relatie tot de enorme groei van Almere in de toekomst.

De presentatie op het stadhuis en de stadswandeling kon ik vanwege andere afspraken niet meemaken, maar ik was wel aanwezig bij de rondvaart op het weerwater. Tijdens deze vaartocht werd mij duidelijk dat ook in Almere, net als in de rest van de provincie enorme kansen liggen voor de watersport. Nadat we weer aangemeerd waren vond op de boot de ondertekening van het plan van aanpak plaats.

Het bijzondere van deze bijeenkomst vanmiddag is het gevormde partnership. Het is niet alledaags dat ministerie en NOC*NSF met gemeente en provincie de samenwerking zoeken. Samen zien de partners kansen om Almere op een nieuwe, innovatieve manier de sport een plaats te geven in de nieuwe stad.

Sport is een belangrijk middel voor sociale samenhang in een groeistad zoals Almere en draagt bij aan de kwaliteit, de leefbaarheid van de stad. Zaken die de provincie ook belangrijk vindt. De bijdrage van de provincie aan Sport 2.0 ligt in de lijn van het sportbeleid dat in 2010 onder leiding van mijn voorganger, PvdA gedeputeerde John Bos, is vastgesteld.

Omroep Flevoland was bij deze ondertekening aanwezig. Een beeldverslag daarvan kunt u hier zien.
Tot ziens.

1 opmerking: