donderdag 17 februari 2011

Jeugdzorg

Vanavond waren de Provinciale Staten van Flevoland voor de laatste keer voor de verkiezingen bijeen. Op de agenda stonden twee onderwerpen uit mijn portefeuille. Een voorstel over het Waterveiligheidsbeleid en een voorstel over de Jeugdzorg in de provincie. Met name over het laatste voorstel is lang gesproken.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de provinciale jeugdzorg in deze kabinetsperiode overgedragen moet worden aan de gemeenten. Binnen de Staten zijn gemengde gevoelens over dat kabinetsvoornemen. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid geld en energie die de provincie de afgelopen jaren heeft gestoken in de jeugdzorg. Dat dit niet zonder resultaat is gebleven,blijkt wel uit het gegeven dat het 'Flevolandse model' door velen als zeer succesvol wordt gezien.

Ook tijdens de discussie van vanavond bleek weer dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd serieus genomen wordt door de Staten. We zijn het erg met elkaar eens dat de overdracht aan de gemeenten voor de Flevolandse kinderen geen negatieve gevolgen mag hebben. Daarom stelden de Staten vanavond een kadernota vast waarin regels staan om de huidige kwaliteit niet te verliezen. Aan de hand van deze kadernota kan het college de komende tijd aan de slag met de voorbereidingen voor de overdracht naar de gemeenten.

De overdracht van deze taak aan de gemeenten heeft gevolg voor iedereen die binnen de jeugdzorg aktief is. In feite is er sprake van de grootste reorganisatie in de jeugdzorg ooit. De grote uitdaging daarbij is te voorkomen dat een kwetsbare groep kinderen gedupeerd wordt. Wat zeker zal helpen is de goede onderlinge verstandhouding die inmiddels traditie is in Flevoland als het gaat om jeugdzorg. Deze samenwerking tussen provincie en gemeenten wil ik voortzetten, zodat de resultaten waarvoor we hard hebben gewerkt de afgelopen jaren niet verloren gaan.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten