maandag 9 mei 2011

Zelfstandig en Uniek

Akkoord.
Op 5 maart schreef ik hier over de onderhandelingen voor een nieuw college van GS. Het was een aankondiging voor een tijdelijk terughoudende manier van communiceren. Vandaag is aan deze periode van stilte een einde gekomen.

De nieuwe Flevolandse coalitie van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie presenteerde vanmiddag haar programma voor de komende vier jaar. Het draagt de titel Zelfstandig en Uniek. Een feestelijke dag dus, hoewel in het programma ook minder feestelijke zaken staan.

De bezuinigingen van het kabinet zijn voor alle provincies fors, maar daarbovenop wordt Flevoland onevenredig zwaar getroffen. Daardoor hebben wij veel minder te besteden dan we eerder dachten.

In het programma voor de komende vier jaar staan forse ingrepen in de sociale taken van de provincie. Deze taken horen volgens het kabinet vooral bij de gemeenten thuis.

Gelukkig hebben we kunnen voorkomen dat het schrappen van taken tot onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen gaat leiden. Zo blijft bijvoorbeeld de minimale frequentie van het openbaar vervoer gegarandeerd. En kunnen jongeren en ouders blijven rekenen op de zorg waar ze recht op hebben, zolang de jeugdzorg niet overgedragen is aan de gemeenten. En daar waar sprake is van achterstanden in voorzieningen in Flevoland is de provincie nog steeds bereid, in samenwerking met maatschappelijke partners en binnen de daarvoor beschikbare middelen, een bijdrage te leveren.

En zo ligt er na deze lange en soms ook moeizame periode van onderhandelen een akkoord dat – ook in sociaal opzicht – goed te verdedigen is; een akkoord waar ik tevreden over ben. In financiële zin hebben we de pijn eerlijk kunnen verdelen, we gaan bezuinigen met beleid. Dat houdt in dat ook taken die wél tot onze ‘kerntaken’ horen, zoals wegen en verkeer, economie, in financiële zin bijdragen aan het oplossen van de problemen.

We zijn we er in geslaagd de rekening van de recessie niet eenzijdig bij onze inwoners te leggen.


Portefeuille
Zelf heb ik een portefeuille met veel uitdagingen. Ik loop inmiddels warm om daar een buitengewoon actieve invulling aan te gaan geven.
Mijn nieuwe portefeuille ziet er als volgt uit:

Financiën, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, Informatie en Automatisering,
Bestuurlijke zaken, Flevolandse agenda, IPO bestuur, Jeugdzorg/Jeugdbeleid en de Gebiedsontwikkeling OostvaardersWold

Ik ben persoonlijk erg ingenomen met de overeenstemming die we hebben kunnen bereiken over de ontwikkeling van het OostvaardersWold. Ondanks de koerswijziging van het kabinet, is de ambitie van dit voor Flevoland belangrijke project overeind gebleven. Het is voor mij een eer dat ik nu verder mag werken aan dit bijzondere natuurproject met internationale uitstraling. De komende dagen zullen we meer informatie over de gevonden oplossing naar buiten brengen.

Verder mag ik namens het college leiding en sturing geven aan de bezuinigingsoperatie, maar ook aan de cultuurverandering van de provinciale organisatie, die voortvloeit uit dit akkoord. Tenslotte ga ik het overleg met medeoverheden en partners van de provincie coördineren en ga ik samen met hen de Flevolandse agenda opzetten.

Het coalitieakkoord wordt op dinsdag 10 mei voorgelegd aan de leden van de PvdA Flevoland. Dat gebeurt in een extra gewestelijke vergadering. Als dat goed gaat, zullen de Provinciale Staten op 18 mei beslissen over de installatie van het nieuwe college.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten