donderdag 25 augustus 2005

Memorie van antwoord

Op 13 september aanstaande is in de Eerste Kamer het finale debat met betrekking tot de fusie tussen Voorhout, Sassenheim en Warmond. Voorafgaand aan dat debat bereiden de leden zich voor op de behandeling door over het wetsvoorstel een aantal schriftelijke vragen te stellen aan de verantwoordelijke minister Remkes. Een aantal fracties hebben vorige maand van deze gelegenheid gebruik gemaakt waarbij ook een aantal zeer kritische vragen werden gesteld. Het heeft even geduurd, maar vanmorgen vroeg trof ik de beantwoording aan op de internetsite van de Eerste Kamer. Vragen en de daarop volgende beantwoording kunt u zelf ook nalezen door de moeite te nemen om hier even te klikken.

Zelf heb ik de beantwoording natuurlijk direct nagelezen. Wat mij betreft geeft de minister op een uitstekende manier nog eens aan waarom het besluit tot fusie feitelijk het enige juiste besluit is. De kwetsbare positie van Warmond komt goed uit de verf. Verder gaat hij uitgebreid in op de reden waarom de fusie ook in het licht van het geringe draagvlak in Voorhout toch door zou moeten gaan. Wat mij betreft een zeer evenwichtige afweging van de verschillende belangen die de moeite van het nalezen zeker waard is. Op de site van de Eerste Kamer dus. Ik ben benieuwd of de leden van de Eerste Kamer zich hierdoor laten overtuigen.

Vanmorgen vergaderde ik met het dagelijks bestuur van onze regio Holland Rijnland. Op regionaal niveau liggen op het gebied van infrastructuur, groen en landschap een groot aantal plannen klaar die de komende jaren tot stand moeten worden gebracht. Plannen die veel geld gaan kosten, maar voor de gemeenten in de regio soms van groot belang zijn. Kosten die voor een belangrijk deel door het rijk betaald gaan worden, maar alleen wanneer de gemeenten in de regio daar ook een flinke bijdrage aan doen. We hebben vanmorgen een discussie gehad over welke strategie we als regio ten opzichte van dit onderwerp zullen gaan voeren. Overigens zijn alle vergaderstukken van de regio Holland Rijnland terug te vinden op: www.hollandrijnland.net

Vanmiddag was ik middagvoorzitter bij een workshop over verkeersveiligheid in onze regio. Een belangrijk onderwerp waar naar mijn mening niet altijd voldoende aandacht voor is. Deze middag hebben we met ambtenaren uit de verschillende gemeenten in de regio, maar ook met organisaties als politie, 3VO en de fietsersbond afspraken gemaakt over de projecten die we op dit gebied gaan draaien om de regio veiliger te maken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar jonge weggebruikers. Voor meer informatie over verkeersveiligheid in de regio kunt u, behalve op de site van Holland Rijnland, ondermeer terecht op www.rovzuidholland.nl of de site van 3VO.

Morgen weer in Warmond, tot dan.

2 opmerkingen:

  1. De plenaire behandeling van het 'fusievoorstel' zal op 13 september in de Eerste Kamer plaatsvinden. Is al bekend of er op deze dag ook al gestemd gaat worden over het voorstel, of zal dat -zoals wel meer gebeurt in de Eerste Kamer- een week later plaatsvinden?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Piet, ik heb begrepen dat de stemming in beginsel wel de zelfde dag zal plaatsvinden. Wij gaat daar op dit moment dan ook van uit. Helemaal zeker is dat echter niet.

    BeantwoordenVerwijderen