dinsdag 16 augustus 2005

Het gaat erom spannen

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse collegeveradering. Voor de eerste keer sinds 6 weken waren we weer voltallig. We hebben vanmorgen uitgebreid gesproken over onze strategie met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom. De afgelopen weken hebben onze inwoners en andere belanghebbenden massaal gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun mening over dit plan te geven. Het is nu aan ons om te bekijken hoe we deze reacties op een goede manier kunnen verwerken in een voorstel aan de gemeenteraad. Vandaag hebben we de lijnen uitgezet waarbinnen ons voorstel nu verder vorm moet krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat we tijdig met een plan naar de raad kunnen wat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen het Warmondse.

Ook hebben we opnieuw gesproken over de manier waarop regels binnen onze gemeente worden nageleefd. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan illegale ligplaatsen van boten, onveilig parkeren of gebruik van panden in strijd met de bestemming. Het is voor ons buitengewoon moeilijk om voldoende kennis en capaciteit vrij te maken om deze taak naar behoren uit te voeren. Juist voor dit soort problemen zoeken we de oplossing in de komende fusie. Tot die tijd zorgen we in ieder geval dat we de meest dringende zaken wel aanpakken.

Vanmiddag met de collega burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout gesproken over de voortgang van het fusieproces waarbij natuurlijk ook de besluitvorming in de Eerste Kamer op 13 september even aan de orde kwam. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het fusievoorstel van het kabinet daar op een meerderheid kan rekenen. Het is natuurlijk wel een merkwaardige situatie dat alle voorbereidingen voor de fusie zo goed als klaar zijn, terwijl de discussie tussen Kabinet en Kamer nog steeds niet is afgerond. Als gemeente kunnen we daar overigens weinig aan doen. Op grond van de Wet Algemene Regels Herindeling (Wet Ahri) waren wij namelijk verplicht tijdig alle voorbereidingen te treffen en dat hebben we naar mijn mening voorbeeldig gedaan. Het zal er nog om gaan spannen de komende maand.

Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten