dinsdag 25 april 2006

Hoog tempo

De eerste hele week is begonnen. Het tempo is hoog, alles is nieuw en interessant. Omdat ik niet alles tegelijk kan oppakken, komt het er nu vooral op neer om de juiste keuzes te maken. Ik concentreer me daarbij vooral op zaken die de komende tijd actueel zullen worden.

Het kennismaken gaat overigens ook voorlopig nog gewoon door. Begin deze week ben ik begonnen met een uitgebreid kennismakingsbezoek bij de Dienst Bouwen en Wonen in het stadsbouwhuis. Gezien mijn portefeuille is dat de dienst waar ik de komende periode het meest mee te maken zal krijgen.

Tijdens de wekelijkse collegevergadering hebben we dinsdag vooral veel aandacht besteed aan de concept jaarrekening over 2005. Een voor schuiven de directies van de verschillende gemeentelijke diensten aan om verslag te doen van hun prestaties in afgelopen kalenderjaar. Voor de inwerkende wethouders een mooie kans om snel een indruk te krijgen van het reilen en zeilen binnen de verschillende ambtelijke diensten.

Dinsdagmiddag hadden we als college een bijeenkomst met de verzamelde pers en hebben we gesproken over de gevolgen van onze nieuwe bestuursstijl voor onze omgang met de pers. Openheid en een optimale uitwisseling van gegevens is wat ons betreft de manier waarop we aan de slag gaan.

En dan was er dinsdagavond mijn eerste echte vergadering van de gemeenteraad. Voor mij toch nog steeds een beetje het democratische hoogtepunt van de maand. Dan kruisen de volksvertegenwoordigers de degens over zaken die voor de inwoners van de stad van belang zijn. Het belangrijkste onderwerp was het coalitieakkoord, zeg maar de overeenkomst tussen de collegepartijen op basis waarvan de wethouders straks aan het werk gaan. Ik heb genoten van de discussie. In vaak heldere en voor iedereen begrijpelijke woorden verliep de discussie langs de belangrijke onderwerpen als RijnGouwelijn, Oostvlietpolder, woonbeleid etc. De woordvoerders van de collegepartijen wisten het nieuwe beleid op een goede manier te verdedigen zodat nu het college aan zet is. Op basis van de doelen in het coalitieakkoord gaat het college nu een concreet werkprogramma maken voor de komende 4 jaar. Voor de zomervakantie moet dit terug zijn bij de raad. Werk aan de winkel voor het college dus.

Vandaag was er in Lisse een kennismakingsbijeenkomst van de nieuwe colleges uit de regio. We hebben met elkaar gesproken over een aantal grote regionale projecten. Tot mijn vertrek uit Warmond, eind vorig jaar, heb ik veel bestuurlijk werk gedaan in regionaal verband. Voor mij werd de bijeenkomst daardoor ook een soort prettig weerzien van bekende collega bestuurders uit andere gemeenten. Ook een stad als Leiden heeft de regio hard nodig om allerlei lastige bestuurlijke vraagstukken goed op te kunnen lossen. Daarvoor zal ik ook deze periode regelmatig in de regio zitten.

Tot de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten