woensdag 16 januari 2008

Randstad Urgent

De Randstad weer aan de top brengen als duurzame, economisch sterke regio, door besluitvaardigheid en bestuurlijke daadkracht te organiseren. Dat is de doelstelling van een programma dat het kabinet vorig jaar is gestart onder de naam Randstad Urgent.

In het kader van dit programma heeft mijn voorganger Filip van As vorig jaar met de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, een overeenkomst ondertekend. Met hun handtekening hebben zij hun commitment gegeven aan de uitvoering van het kabinetsprogramma Randstad uit het regeerakkoord. Voor Leiden zit een verbetering van de onsluiting van het Bio Science Park in het Programma Randstad Urgent. Deze maatregelen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het Bio Science Park. Aangezien hiermee ook nationale belangen gediend zijn trekken de gemeente Leiden en het Rijk hier samen op.

De besluitvorming in Nederland heeft last van bestuurlijke drukte. Dat levert te vaak vertraging op. De bestuurlijke cultuur moet daarom anders. Veel bestuurders in Nederland zijn het erover eens dat het Rijk en de provincie als dat nodig is gelegitimeerd knopen moeten kunnen doorhakken. Daarom zijn vorig jaar bestuurlijke duo’s gevormd die samen een specifiek project gaan ondersteunen dat voor de Randstad van strategisch belang is. De uitbreiding van het Bio Science Park is zo'n strategisch belang en daarom vorm ik nu samen met minister Van der Hoeven zo'n duo.

Afgesproken is dat de minister uiterlijk april 2008 een uitspraak van het kabinet zal vragen over een financiƫle bijdrage voor de oplossing van ons probleem. Daar staat tegenover dat de gemeente moet zorgen voor een tijdige aanpassing van het bestemmingsplan en overeenstemming met de grondeigenaar.

Vanmorgen was ik in Den Haag om de voortgang van onze afspraken te bespreken met minister Van der Hoeven. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het ministerie en de gemeente met betrekking tot de Bio Science cluster.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten