vrijdag 25 januari 2008

You've got mail!

Gisteren en vandaag heb ik, en vele raads- en collegeleden met mij, meer dan 70 e-mails ontvangen van verschillende bewoners van de wijk Stevenshof. Allemaal met dezelfde tekst, men is tegen de aanleg van de Rijnlandroute en vraagt de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de nut en noodzaak van deze weg.

U hoeft alleen maar eens te googlen op 'witteman rijnlandroute' om uit te vinden dat ik mijn mening over nut en noodzaak van deze wegverbinding nooit onder stoelen of banken heb gestoken. Al voor ik wethouder in Leiden was heb ik over dit onderwerp geschreven. Nu ik in Leiden woon, heb ik zelf kunnen constateren hoeveel verkeer zich dagelijks door de twee oost-west verbindingen door de stad perst. De verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan en de Churchillaan zijn daarvan het levende bewijs. Wanneer je daarbij telt met hoeveel procent het wegverkeer op deze routes de afgelopen jaren is toegenomen, is er mijns inziens weinig fantasie voor nodig om te zien dat dit een keer fout gaat. De mensen die in de buurt van deze wegen wonen, wijzen hun stadsbestuur daar al jaren lang op. Zo hebben de inwoners van Leiden-Noord mij tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten in augustus 2006 ondubbelzinnig laten weten dat we hier iets aan moesten doen.

Begrijp me niet verkeerd, ik snap heel goed dat de bewoners van de Stevenshof daar heel anders over denken. Zij worden immers geconfronteerd met de gevolgen van de aanleg van een nieuwe weg die voor heel veel andere inwoners een verbetering zal betekenen.
Met het versturen van ruim 70 e-mails hebben ze hun situatie nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en dat zal zeker invloed hebben op de besluitvorming. Het is uiteindelijk aan het gemeentebestuur en de provincie om naar afweging van alle belangen een beslissing te nemen. Nu al is duidelijk dat zo'n beslissing, hoe deze ook uitvalt, altijd op tegenstanders kan rekenen.

Tot ziens.


1 opmerking:

  1. De leefbaarheid en verkeerssituatie verbeteren is PRIMA !! Alleen verplaatsen van het probleem niet !! Hoe garandeert de Gemeente Leiden de bewoners van de Stevenshof en omgeving dat ze niet over een aantal jaren in een vergelijkbare situatie wonen als de bewoners van de Willem de Zwijgerlaan en de Chuchilllaan?? Door een weg op maaiveld ?? Elk weldenkend mens weet te bedenken dat een weg langs een woonwijk (Stevenshof) of door een woonwijk (zuid West ) niet meer van deze tijd is ....

    Dus kom met een oplossing die goed is voor Zuid-West / Leiden_noord ; maar ook voor de Stevenshof en een van de weinige groene polders...

    Leiden !! Gaat voor LEEFBAARHEID !
    Maar dan ook voor alle LEIDENAREN !!

    BeantwoordenVerwijderen