vrijdag 18 januari 2008

WFIA

De West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA) is een organisatie die zich namens een aantal gemeenten, provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel bezig houdt met het werven van buitenlandse bedrijven om zich in de regio rondom Den Haag of in Leiden te vestigen. Leiden is een van de participanten in deze organisatie en als wethouder Economische Zaken van Leiden maak ik sinds kort deel uit van het bestuur van deze lobby organisatie. De totale begroting van de WFIA is zo'n 1,3 miljoen euro per jaar, waarvan we in Leiden ongeveer 90.000 euro voor onze rekening nemen.

De WFIA is als organisatie niet onbesproken. Naar aanleiding van diverse publicaties in de landelijke pers raakte de organisatie in 2006 in opspraak. Dat was destijds aanleiding voor een onderzoek. In grote lijnen was de uitkomst van dat onderzoek dat de organisatie voor de participanten zeker een meerwaarde had, maar dat er meer structuur en transparantie moest worden aangebracht in de manier van werken.

Voor mij was dit vanmorgen reden om maar eens een bezoek te brengen aan het kantoor van het WFIA in Den Haag om zelf te zien hoe deze organisatie er nu voor staat. Van directeur Imanda Wapenaar kreeg ik uitleg over waar de huidige organisatie nu staat en wat men heeft gedaan met de kritiek van destijds.

Ik verliet het pand met een goed gevoel. Het maatschappelijk rendement van zo'n lobby organisatie is natuurlijk moeilijk te beoordelen, maar als wij onze stad echt vooruit willen brengen op het gebied van bijvoorbeeld de bio-science ontwikkeling dan moeten we ook op het internationale vlak zichtbaar aanwezig zijn. Andere concurrerende Europese regio's doen dat immers ook. Alleen kunnen we dat niet, daar zijn we als stad veel te klein voor. Middels organisaties als de WFIA zijn we door samenwerking met andere steden wel in staat dit op een professionele manier maar met beperkte middelen te doen. Daarbij blijf ik natuurlijk wel kritisch kijken naar het rendement voor onze stad. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten