zaterdag 6 juni 2009

Perspectief

Een baan als wethouder is zeker niet saai, geen dag is hetzelfde en voortdurend dienen zich vraagstukken aan die om creatieve beslissingen vragen. Zelfs de volle agenda kan op elk moment op zijn kop worden gezet als de actualiteit daarom vraagt.

Toch zijn er ook zekerheden. Bijvoorbeeld dat het college ieder jaar weer voor het zomerreces besluiten moet nemen over de contouren van de begroting van het volgende jaar, de zogenaamde perspectiefnota. Ook zeker is dat de afzonderlijke collegeleden bij het begin van de discussie over die perspectiefnota altijd meer wensen hebben dan er geld beschikbaar is en er dus keuzes moeten worden gemaakt. Dat proces van verdelen van de tekorten over de verschillende onderwerpen is nooit eenvoudig. Maar uiteindelijk moet je er met elkaar uitkomen en omdat de wens om de onderlinge samenwerking voort te zetten groot is lukt dat ook bijna altijd. Vandaag presenteerde het college de perspectiefnota voor 2010 en verdere jaren.

Ik ben niet ontevreden met het resultaat. Op het gebied van de sportportefeuille hebben we mooie besluiten genomen. Er is geld vrij gemaakt om de Leidse ijsbaan nog 4 jaar open te houden. Het is nu aan de politieke partijen om in de verkiezingsprogramma's op te nemen hoe men na die tijd een ijsbaan voor Leiden wil behouden. Naast geld voor de ijsbaan is er nu ook geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Zuidelijke sportvelden in Zuid-West. Daarmee komt dit college oude afspraken na die mijn voorganger Pechtold ooit deed aan de sportverenigingen in die wijk.

Binnen de portefeuille economie hadden we te maken met een forse bezuiniging uit Den Haag waardoor we 650.000 euro per jaar minder te besteden hadden. Even dreigden daardoor bezuinigingen op allerlei belangrijke economische onderwerpen zoals de Bio Science ontwikkeling, het Centrummanagement en de Creatieve economie. Uiteindelijk hebben we ook dat kunnen voorkomen, al blijven er op lange termijn wel tekorten op dit gebied.

In de portefeuille Personeel & Organisatie hadden we een mooie meevaller. De privatisering van de IZA, de ziektekostenverzekering voor ambtenaren, leverde de gemeente een mooi bedrag van 2,4 miljoen euro op. Geld dat afkomstig is van de premies die de ambtenaren in vele jaren hebben afgedragen. Het college heeft besloten om dat geld te gaan gebruiken om de opleidingen van onze medewerkers op een hoger peil te brengen. Met dit geld gaat dit de komende 4 jaar lukken, waarmee Leiden met betrekking tot het opleidingsbudget eindelijk in de buurt komt van vergelijkbare steden. Dat past goed in ons streven om goed werkgever te zijn en het helpt onze organisatie om de kwaliteit voor onze burgers flink te verbeteren.

Dankzij de steun van mijn collega's hebben we de schade binnen mijn portefeuille behoorlijk kunnen beperken.

De komende tijd is de gemeenteraad aan zet. De raad zal voor het zomerreces de collegevoorstellen nog moeten goedkeuren. Tot die tijd is niets zeker, zoals zo vaak in het leven van een wethouder.
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten