donderdag 4 juni 2009

Oostvlietpolder


Op de dag van de Europese verkiezingen had ik vanavond een informatieavond om tekst en uitleg te geven over de onlangs vastgestelde Startnotitie Oostvlietpolder.

De startnotitie geeft aan hoe het project Oostvlietpolder wordt voortgezet en welke uitgangspunten gehanteerd worden bij de planuitwerking. Daarbij is een belangrijk punt dat het college heeft besloten 9,7 hectare meer groen te realiseren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat wil zeggen, als de Raad van State ons binnenkort groen licht geeft.

Met zo'n 70 a 80 bezoekers hadden we vanavond een goed gevulde burgerzaal. Zowel voorstanders als tegenstanders van de ontwikkeling gaven me de gelegenheid om onze plannen uiteen te zetten. Na afloop was er voldoende tijd voor vragen en discussie. Ik was tevreden over het verloop van de avond. Dat de aanwezigen dat ook waren kon ik afleiden uit een mooi applaus na afloop.

De ontwikkeling van de Oostvlietpolder is omstreden. Dat is iets waar ik bij de ontwikkeling van het gebied goed rekening mee zal moeten houden. Het huidige plan is een gevolg van een kwetsbaar politiek compromis. Een van de aanwezige tegenstanders zei daarover tegen mij na afloop van de bijeenkomst: als het dan toch door moet gaan, dan is het op deze manier wel veel beter dan de oorspronkelijke plannen van de gemeente.

De komende tijd gaan we, zoveel mogelijk samen met alle belanghebbenden, de plannen verder uitwerken.

Tot ziens.

1 opmerking:

 1. Uitspraak Witteman maakt weinig indruk

  Poldervrienden blijven eigen koers varen

  Tijdens de presentatie van de startnotitie Oostvlietpolder door wethouder Witteman (PvdA/economie) van donderdagavond 4 juni jl. werd bekend dat de gemeente Leiden het bestemmingsplan Oostvlietpolder wil wijzigen om gelijktijdig een uitbreiding van het recreatiegebied, een dichtere bebouwing van het industrieterrein en het verwijderen van de groenstrook tussen het industrieterrein en de rijksweg A4 mogelijk te maken. ”Daartegen kan dan weer bezwaar worden gemaakt”, zegt Witteman. ”Maar wie dan het bedrijventerrein tegenhoudt, houdt ook de terugkomst van meer groen tegen. Het is een harde koppeling”, zo meldt het Leidsch Dagblad van 6 juni.

  De wethouder heeft deze avond ook herhaaldelijk belanghebbenden (waaronder de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, VVO) uitgenodigd om plaats te nemen aan de overlegtafel om de inrichtingsplannen (bebouwing) voor de polder verder vorm te geven.

  De VVO zal niet op dit verzoek ingaan en wil sowieso eerst de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder afwachten. Elf jaar lang heeft de gemeente Leiden geen enkele belangstelling getoond om naar de VVO te luisteren. De uitnodiging om nu ‘mee te praten’ lijkt dan ook meer bedoeld om te voorkomen dat de VVO in de toekomst opnieuw bezwaren zal indienen. In dat kader past volgens ons ook de weinig indrukwekkende opmerking van de wethouder over ‘de harde koppeling’ tussen groen en bedrijventerrein.

  Na de uitspraak van de Raad van State over het herzieningsverzoek zal de VVO opnieuw bezien wat haar te doen staat. Ook omdat in de startnotitie onbegrijpelijk genoeg niets over de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is opgenomen. Dat de gemeente Leiden hiermee wil wachten tot het bedrijventerrein een feit is, is voor de VVO onacceptabel en daarnaast in strijd met het provinciale beleid. Volgens dat beleid mag er pas gebouwd worden nádat er voor een goede verkeersontsluiting is gezorgd. De Voorschoterweg, Europaweg en het Lammenschansplein kunnen er nu al geen auto meer bij hebben. Het is in het belang van iedere bewoner en ondernemer in de Leidse regio dat de gemeente Leiden vóór de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder eerst de verkeersontsluiting regelt.

  Het is de VVO duidelijk dat de gemeente Leiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haast wil maken met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder om zo het volgende college voor een voldongen feit te plaatsen. De VVO laat zich daardoor niet afschrikken en zal in de komende verkiezingscampagne de kiezers oproepen op 3 maart 2010 een 'groene' stem uit te brengen en dus geen PvdA, VVD of GroenLinks te stemmen. Al was het maar om het Leidse stadsbestuur net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te laten weten dat een meerderheid van de Leidse bevolking GEEN industrie wil in de Oostvlietpolder en de laatste agrarische polder van Leiden NIET kwijt wil!

  BeantwoordenVerwijderen