maandag 31 augustus 2009

Gewone doen.

Het zomerreces is nu echt achter de rug, vanaf vandaag gaan we weer gewoon aan het werk. De agenda is alweer overvol met nieuwe afspraken. Voor mij staan de komende twee weken vooral in het teken van de voorbereidingen van mijn vertrek naar Japan op zondag 13 september a.s. Wat ik daar ga doen zal ik hier de komende tijd nader toelichten. Daarnaast ben ik van plan om u ook tijdens mijn reis te laten zien wat ik daar doe en waarom het voor de stad Leiden van belang is.

Eerst nog even terug naar vandaag. Vandaag stond vooral in het teken van de een tweetal gebeurtenissen bij de Leidse Universiteit. Op de eerste plaats was dat de feestelijke ingebruikname van het historisch Academiegebouw aan het Rapenburg. Na ruim 2 jaar van restauratiewerkzaamheden was het vanmorgen koninging Beatrix zelf die het vernieuwde gebouw mocht heropenen door het onthullen van een plaquette (zie foto) aan de buitengevel met daarop een afbeelding van Willem van Oranje, de stichter van onze universiteit.

Vanmiddag was de traditionele opening van het Academisch jaar in de Pieterskerk. Daarvoor was deze keer oud-wethouder van Leiden, Alexander Pechtold uitgenodigd. Hij hield een goed doordachte toespraak waarbij zijn kritiek vooral uitging naar het kabinet. Dit vanwege de onwil die hij daar aantrof om te investeren in kennis, innovatie en hoger onderwijs. Een stelling die in de Pieterskerk vanmiddag natuurlijk op grote bijval kon rekenen. In dat opzicht had hij een beetje makkelijk thema gekozen. Toch wees hij ook met een vinger naar de universiteit zelf, omdat die de afgelopen jaren blijkbaar niet in staat is geweest om in de samenleving voldoende draagvlak te krijgen voor verhoging van de uitgaven voor hoger onderwijs. Er klonk een soort opdracht aan de universiteit om ook de man in de straat te laten zien waarom hoger onderwijs zo belangrijk is voor de samenleving. Dat is nu onvoldoende het geval. Dat Bouwend Nederland onder aanvoering van Eelco Brinkman erin slaagde om 2,5 miljard crisisgeld los te krijgen terwijl de Nederlandse universiteiten niets extra's krijgen heeft ook te maken met het feit dat 'de man in de straat' begrijpt waarom bouwen nodig is. Alexander had hier natuurlijk wel een punt. Ik ben benieuwd welke acties de organisaties voor hoger onderwijs de komende tijd gaan bedenken om de steun uit de samenleving te vergroten. Overigens was Alexander zelf niet helder over waar hij dan meer geld voor hoger onderwijs vandaan wilde halen. Hij pleitte voor een grondige herorientatie van de overheidsuitgaven. Daarbij doelde hij op hervorming van stelsels zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de pensioenen waarvan de financiele en maatschappelijke houdbaarheidsdatum al lang zou zijn verstreken. Ik ben bang dat dit ook taal is die 'de man in de straat' niet zal begrijpen. Bedoelde hij hier nu echt dat door het verlagen van uitkeringen, het afschaffen van huursubsidie en het verlagen van pensioenen geld vrij gemaakt moet worden voor kennis en innovatie? Misschien was het wel de bedoeling dat de 'man in de straat' dit niet zou begrijpen.
Hoe dan ook, het academisch jaar is vandaag begonnen en het politiek reces is afgelopen. Vanaf vandaag is Leiden weer een beetje in haar gewone doen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten